Publisert: , Oppdatert:
- Arve Refsnes

Forsyningsenheten

Forsyningsenheten er Kystverkets interne leverandør av materiell til fyr og merketjenesten. De leverer alt av fyrteknisk og merkemateriell langs hele kysten fra svenskegrensen til russer grensen fra den minste lampe til komplette fyrlykter, merkestenger og staker.

Forsyningsenheten i Kystverket, som er organisert under Kystverket rederi, har i dag fire fast ansatte. I 2016 ender omsetningen av materiell på om lag 88 millioner kroner.

Forsyningsenheten forvalter om lag 20 rammeavtaler med leverandører. Det innebærer at de gjennomfører anbudskonkurranser, har oppfølging av avtalene og foretar alle avrop og innkjøp på disse avtalene.

De to ansatte som har fast arbeid ved sentrallageret i Ålesund mottar og innlagrer alle varer som kommer inn, registrerer ordrer, pakker og forestår forsendelsene ut til alle enheter i Kystverket.

Siste nytt