Farleds- og havneprosjekter

Kystverket prosjekterer og har egen prosjektledelse og byggeledelse for gjennomføring av tiltak i havner og farleder. Her presenterer vi noen aktuelle prosjekter.

Nyhetsliste

Planlegging og utføring av tiltak

Kystverket prosjekterer og har egen prosjektledelse og byggeledelse for gjennomføring av utbyggingstiltak.

Siste nytt