Publisert: , Oppdatert:

Hva skal vi gjøre?

Farledsprosjektet Innseiling Oslo legger bedre til rette for sikker og effektiv seilas av større fartøy inn og ut av Oslo, blant annet ved å skille inngående og utgående trafikk bedre. Alt i alt vil prosjektet bidra til en betydelig reduksjon av risikoen for uønskede hendelser som kan sette helse og miljø i fare.

Om farleden

Oslo har Norges største gods- og passasjerhavn. I dag må de største laste- og cruiseskipene over i motsatt led for å styre unna grunner. Dette kan skape farlige situasjoner. I de foreløpige planene går Kystverket Sørøst inn for å fjerne inntil 60 000 kubikkmeter masse for å gjøre det sikrere for større båter å nå kai i hovedstaden.

Forebyggende

De planlagte tiltakene vil sammen med et system for å skille sørgående og nordgående trafikk, redusere risikoen for grunnstøtinger markant. Det vil også gi en betydelig nedgang i utslipp fra store skip. Tiltakene vil forbedre sjøsikkerheten for de lokale fergene betydelig. Alt i alt vil forslagene bidra til å redusere risikoen for uønskede hendelser som kan sette helse og miljø i fare. 

Merkeprosjektet

Eksisterende sjømerker i Oslofjorden har blitt etablert etter behov i forskjellige tidsepoker, og er av høyst varierende virkningsgrad, kvalitet og tilstand. Nå får vi en merking der alle navigasjonsinstallasjoner er tilpasset og del av en helhet. I prosjektet søker vi blant annet å etablere navigasjonsinstallasjoner med samme lyshøyde, brukeravstandstilpasset lysstyrke, synkroniserte karakterer (blinkeperioder), enhetlig design og standardiserte tekniske løsninger.

Siste nytt