Publisert: , Oppdatert:
- Olav Helge Matvik

Nå merkes sjøveien til Oslo på nytt

Kystverket har nå begynt på sitt hittil største merkeprosjekt. Samtlige navigasjonsinstallasjoner fra Drøbak til Oslo sentrum skal endres, i tillegg til at noen nye skal etableres. Det blir derfor viktigere enn noen gang å til enhver tid ha oppdaterte kart når man ferdes her.

Del to av farledsprosjektet Innseiling Oslo er i gang. Del en, utdypningsprosjektet ble fullført i våres. Da ble 24 små grunner fra Drøbak til indre Oslofjord fjernet, og dybden i hovedfartsåra økt fra 11 til 14 meter. Utdypingen medfører at merkingen av seilingsledene også må endres og oppdateres. Del to, merkeprosjektet, starter nå og er planlagt fullført i løpet av våren 2017.

Farledsprosjektet Innseiling Oslo legger bedre til rette for sikker og effektiv seilas av større fartøy inn og ut av Oslo, blant annet ved å skille inngående og utgående trafikk bedre. Alt i alt vil prosjektet bidra til en reduksjon av risikoen for uønskede hendelser som kan sette helse og miljø i fare.

– Eksisterende sjømerker i Oslofjorden har blitt etablert etter behov i forskjellige tidsepoker, og er av høyst varierende virkningsgrad, kvalitet og tilstand. Nå får vi en merking der alle navigasjonsinstallasjoner er tilpasset og del av en helhet. I prosjektet søker vi blant annet å etablere navigasjonsinstallasjoner med samme lyshøyde, brukeravstandstilpasset lysstyrke, synkroniserte karakterer (blinkeperioder), enhetlig design og standardiserte tekniske løsninger, forklarer senioringeniør Steinar Hansen i Kystverket.

Største merkeprosjekt

Merkeprosjektet er det største av sitt slag i Kystverket i moderne tid. Det medfører ombygging og fornying av samtlige navigasjonsinstallasjoner på strekningen Drøbak til Oslo sentrum. Til sammen skal det gjøres hele 126 endringer fra dagens sjømerkesystem.

– Med andre ord; neste sommer er en helt ny merking av innseilingen på plass. Det innebærer endringer for samtlige navigasjonsinstallasjoner i både hoved- og biled på strekningen Oskarsborg–Oslo. En slik endring vil være en navigasjonsmessig utfordring. Ikke bare for nyttetrafikken, men også for fritidsbåtflåten. Vi kan derfor ikke få understreket sterkt nok viktigheten av at alle, både store og små fartøyer, sørger for å til enhver tid ha oppdaterte kart, sier Hansen.

Ha oppdaterte kart!

– Blant annet omfatter prosjektet å etablere 18 betongfundament for merker i sjøen, som fartøyene må være oppmerksomme på. Dette er fundamenter som settes på sjøbunnen og som stikker opp av sjøen med en navigasjonsinstallasjon på toppen. Mange av disse fundamentene står utsatt til, på steder mange tidligere trygt har kjørt. Derfor utstyres fundamentene med en midlertidig merking så snart de er på plass i sjøen. For de fritidsbåtbrukerne som kun benytter kartplotter til å orientere seg, og opererer i farvannet ved høy hastighet, vil et fundament utgjøre en betydelig risiko i tåke, nedsatt sikt, eller hvis navigasjonsinnstallasjonen på toppen er slukket. Derfor er det viktig at fritidsbåtflåten får vite at alt blir forandret, og at oppdatering av kartplotterens kart, og papirkart, er tvingende nødvendig til våren for en sikker seilas i farvannet, understreker Hansen.

Solcelledrift

Kystverket har valgt solcelledrift for samtlige nye navigasjonsinstallasjoner i indre Oslofjord.

– Alternativet ville vært å strekke sjøkabel på kryss og tvers av fjorden mellom installasjonene, noe som til sammen ville medført om lag 100 km kabel på havbunnen. Kablene ville vært til hinder for fiske, og med risiko for kabelbrudd. Å bruke kablede anlegg kunne gitt en noe sterkere indirekte belysning på HIB-ene, men dette kompenserer vi for ved å bruke HIB-er og sektorlykter i kombinasjon. Samtidig er LED-teknologi og solcelledrift i stadig utvikling. Derfor er teknologivalget både miljøvennlig og fremtidsrettet, fastslår Steinar Hansen.

Kystverket har et krav om oppetid på 99.8 prosent på sine navigasjonsinstallasjoner. Ved å benytte både lateralmerking og sektorlykter i kombinasjon oppnås det en viss redundans (dobbel dekning) hvis ett system faller ut. Ved bruk av fjernovervåkning vil navigasjonsinstallasjonen varsle Kystverket før installasjonen faller ut. Kystverket får dermed tid til å rykke ut før anlegget slukker, og vil oppleve mindre nedetid enn det anleggene har i dag.

Se også: www.kystverket.no/innseilingoslo og www.facebook.com/innseilingoslo

For mer informasjon om merkingen i Oslofjorden:
Senioringeniør Steinar Hansen, mob. 417 65 255, epost: steinar.hansen@kystverket.no

Fakta

 • Merkeprosjektet er det største av sitt slag i Kystverket i moderne tid. Det medfører ombygging og fornying av samtlige navigasjonsinstallasjoner på strekningen Drøbak til Oslo sentrum.
 • Kystverket har valgt solcelledrift for samtlige nye navigasjonsinstallasjoner i indre Oslofjord.
 • Til sammen skal det gjøres over 140 endringer fra dagens sjømerkesystem.
 • Det skal etableres 18 betongfundamenter i sjø.
 • Det skal etableres 18 Litus Lux fyrlykter.
 • Tre fyrlykter skal modifiseres fra halogen til LED, med ny sektorinndeling.
 • Det skal etableres 35 Dirigens Lux HIB-er og 10 Dirigens Mini.
 • Syv HIB-er,en lanterne og en lysbøye skal bygges om, en overett skal modifiseres og en lanterne skal etableres.
 • Navigasjonsinstallasjonene skal sammen utgjøre et selvstendig visuelt navigasjonssystem med redundans. I tillegg skal systemet være et hjelpemiddel ved radarseilas, og bruk av ECDIS (digitale kart/kartplotter).
 • Det benyttes lateralmerker som markerer leias yttergrense, i form av HIB-er (hurtigbåtlanterner med indirekte belysning). Det benyttes HIB-er av typen Dirigens Lux og Dirigens Mini som er solcelledrevet, med LED-teknologi, GPS-synkronisering og fjernovervåkning.
 • Det benyttes sektorlykter, som bygges om til å tilfredsstille IALA-standard, det vil si at seilas mot lykta vil gi grønn sektor på styrbord, og rød sektor på babord, uansett om skipet er på vei inn eller ut av Oslofjorden. Kun Spro og Nordre Langøy lykt følger ikke standarden fullt ut, fordi de har funksjoner i for mange retninger.

Relaterte dokumenter

Siste nytt