Publisert: , Oppdatert:

Spørsmål og svar til prosjektet Innseiling Oslo

Vi forsøker å besvare aktuelle spørsmål og vil oppdatere både denne saken og informasjonen vi publiserer på Facebook-siden til Innseiling Oslo kontinuerlig.

Kystverkets har forståelse for det som ligger til grunn for engasjementet mot prosjekt Innseiling Oslo; redselen for at sjøliv og miljø skal få permanent skade som følge av sprengningene, og spredning av miljøgifter som i dag ligger på sjøbunnen.

Derfor forsøker vi her å besvare spørsmål vi mottar, og vil kontinuerlig oppdatere både denne saken og informasjonen vi publiserer på Facebook-siden til Innseiling Oslo.

Aktuelle spørsmål og svar:

OM SPRO HAVN OG NESODDEN KOMMUNE

OM SPRENGNING

OM FISK OG GYTEPERIODER

Siste nytt