Publisert: , Oppdatert:

Folkemøte i forbindelse med oppstart av Myre havn

Utbyggingen av Myre havn starter nå opp og Kystverket forventer at utbyggingen vil være ferdig i første halvdel av 2016. 13. og 14. november var Per Aarsleff AS, Kystverket Nordland og Øksnes kommune samlet til oppstartsmøte på Myre. Allerede i desember vil entreprenøren være i gang med mudring av forurensede masser utenfor Holmen og jobber nå med å flytte kabler i det aktuelle sjøområdet. Oppstartsmøtet la et godt grunnlag for utbyggingsprosjektet. På folkemøtet vil vi gi informasjon til brukerne av havna og befolkningen i Øksnes.

Stor samfunnsøkonomisk nytte

Utbyggingen av Myre har en antatt totalkostnad på 250 millioner kroner, og den samfunnsøkonomiske nytten av å bygge ut havna er svært positiv, beregnet til 235 millioner kroner i en analyse utført av Vista Analyse AS. Årsaken er blant annet den store aktiviteten i Myre havn med over 16.000 anløp i året(2012). Kystverket og entreprenøren vil jobbe for at næringsaktørene i havna skal bli minst mulig berørt i anleggsperioden. Blant annet er utdypingen i innseilingen planlagt å starte i slutten av mars 2014, for å unngå stor utbyggingsaktivitet under vinterfisket. Entreprenøren og Kystverket vil legge til rette for god kommunikasjon om de delene av utbyggingen som kan påvirke brukerne, og mener av erfaring at utfordringen med å tilpasse utbyggingen til havneaktiviteten skal la seg løse på en god måte.

Folkemøte Myre havn

28. november 18.00 - 20.00

Øksnes rådhus, Kommunestyresalen

18.00 Velkommen til folkemøtet

18.15: Presentasjon av utbyggingen

18.45: Spørsmål fra salen

19.00: Presentasjon av bokprosjektet  «Myre havn og utviklingen av det moderne fiskerisamfunnet»

19.30: Kaffe & dialog

20.00: Vel hjem

Siste nytt