Publisert: , Oppdatert:

Klar for første salve ved innseilingen

Innen kort tid vil første salve gå av for å utvide innseilingen til Myre havn. Kystverket oppfordrer alle til å melde seg på SMS-varslingen som er opprettet i forbindelse med sprengningsarbeidet.

Onsdag i forrige uke ankom borre- og sprengningsriggen «Bergbor» og mudringsriggen «Berghavn» Myre. Siden har entreprenøren Per Aarsleff AS fått montert ben og wire. De er nå i gang med å gå gjennom rutinene og øvelser, og planlegger å sprenge første salve ved innseilingen i løpet av de kommende dagene.

- De siste dagene har vi mobilisert borre- og mudringsriggen og så snart alt er på plass starter vi med sprengingsarbeid på nordsiden av innseilingen. Planen er å begynne med små sprengninger lengst mot vest og så arbeide oss østover, sier anleggsleder Per Midjord fra Per Aarsleff AS.

Det er satt opp vibrasjonsmålere på begge sider av innseilingen og det er satt strenge rystelseskrav til sprengningene som skal gjøres i tiden fremover. Entreprenøren vil overholde disse kravene, og regner med at vibrasjonene etter hver sprengning vil bli lav.

Innseilingen blir midlertidig stengt under sprengning

Utbyggingen av Myre havn vil foregå i flere etapper. Nå begynner utdypingen av den østre delen av framtidens innseiling, som vil føre til at den nåværende delen blir midlertidig stengt daglig i korte perioder. Siden vinterfisket og aktiviteten i havna er stor, er det viktig at fiskeflåten holder seg orientert og melder seg på varslingstjenesten for sprengning i Myre havn. Entreprenøren vil tilpasse seg aktiviteten i havna og sprenge når det er forventet minst skipstrafikk på vei til og fra Myre havn. Utdypingen vil foregå fra sjøsiden og fartøy som er i bruk vil være merket og synlige via AIS. Havna vil også være sikret under sprengning med to vaktbåter. Næringsaktører som har anløp av skip må ha god dialog med sine brukere om situasjonen i havna og bringe videre vesentlig informasjon til Kystverkets byggeleder i anleggsperioden. Kystverket oppfordrer alle som ferdes på sjøen til å ta hensyn til anleggsfartøyene, og senke farten i god tid før de passerer  på grunn av sikkerhet, helse og miljø.

Varsling i anleggsperioden:

VTS NOR varsler om sprengning en time før sirenen går i Myre havn.

VHF: Følg med på Kanal 16 når du er i farvannet og skal anløpe Myre havn.

SMS-varsling: Gratis varsling på mobil i forbindelse med sprengning i havna. Sendes ut en time før sprengning og når havna igjen er åpnet for ferdsel. Sprengning vil også varsles med sirene.

Påmelding til 2252 med kodeord: Myre havn start

Meld deg av til 2252: Myre havn stopp

Siste nytt