Publisert: , Oppdatert:

Kva skal vi gjere?

Utbygginga består av utdjuping av innseglinga, som gir seglingsbredde på 80 meter og ei djupne på åtte meter.

Vidare skal to moloanlegg skjerme innseglinga ved Kartneset. Den eine moloen vil strekkje seg 200 meter frå Vorneset, like nordvest for innseglinga. Det andre anlegget er ein cirka 1460 meter lang molo som vil ligge mellom holmen Gjæva og Myreskjæran, lengre nordvest for innseglinga. Masse frå utdjupninga i innseglinga vil bli brukt til å fylle igjen bukta mellom Kartneset og Holmen, og på den måten legge til rette for nye næringsareal.

Siste nytt