Publisert: , Oppdatert:

Varsling i anleggsperioden

VTS NOR varsler om sprengning en time før sirenen går i Myre havn.

VHF:

Følg med på Kanal 16 når du er i farvannet og skal anløpe Myre havn.

SMS-varsling på mobil:

Gratis varsling i forbindelse med sprengning i havna. Sendes ut en time før sprenging og når havna igjen er åpnet for ferdsel. Sprengning vil også varsles med sirene.

Påmelding til 2252 med kodeord: Myre havn start

Meld deg av til 2252: Myre havn stopp

Næringsaktører som har anløp av skip må ha god dialog med sine brukere om situasjonen i havna og bringe videre vesentlig informasjon til Kystverkets byggeleder i anleggsperioden.

Kystverket oppfordrer alle som ferdes på sjøen til å ta hensyn til anleggsfartøy og senke farten før og når de passerer anleggsfartøy på grunn av sikkerhet, helse og miljø.

Byggingen av moloen fra Gjæva til Myreskjæran vil føre til at masser vil bli fylt opp under vann. På grunn av sjøsikkerheten vil leia mellom skjærene bli stengt allerede 1.3.2014, fordi dybdeforholdene vil være usikre. Alle sjøfarende må begynne å bruke de andre leiene inn til havna fra da av.

Siste nytt