Publisert: , Oppdatert:

Statusrapporter for prosjektet

Her vil det bli lagt ut statusrapporter om prosjektet i Myre havn.

En kort statusrapport juni 2015:

Prosjektet er godt i rute i forhold til den kontraktsfestede ferdigstillelsen, som er 1. juni 2016. Slik fremdriften er nå, planlegger entreprenøren å ferdigstille anleggsarbeidene allerede i høst.

Mudring og sprengning i innseilingen er nesten fullført. Dårlig fjell ved undervannsprengning har skapt litt problemer, samt at noen masser var hardere enn sugemudringsutstyret kunne ta opp. Arbeidet med erosjonssikring på landsida er mer enn halveis, og innfylling i deponi og bygging av moloer pågår. Utdypingen har gitt mindre masser enn forventet, noe som gir underskudd på masser til å fylle deponiet. Det arbeides med avklaring på dette.


DESEMBER 2014:

Vi nærmer oss nå årsskiftet. Arbeidene i havna ble i uke 50 avsluttet for året, og gjenopptas i februar. Prosjektet er i stram rute, og Kystverket er godt fornøyd med produksjonen for 2014.

   
Klikk på bilde for større versjon.

Som kjent kom arbeidene i havna i gang i desember 2013. Miljømudring og omlegging av rørledninger var første steg i utvidelsen av havna. Etter hvert kom molobygging og uttak av fjell i innløpet i gang. Sprengningsarbeidet i havna har vært litt forsinket av spesielt vanskelig fjell, men det har ikke påvirket framdriften for øvrig. Moloen fra Vorneset er lagt ut i sin fulle lengde, mens moloen mot Gjæva ikke er sammenhengende. Ingen av disse er kommet opp i sin fulle høyde. Utdyping av innløpet var ferdig i oktober, mens mudring i ytre del av havna pågår fremdeles. Noe arbeid gjenstår på sjeteen rundt deponiet. På grunn av en del tungsjø har det ikke vært arbeidet på moloen ute ved Gjæva i de to siste månedene.

Spesielt siste måned har det vært god drift på anlegget. Mudring og erosjonssikring på nordsiden av innløpet pågår for fullt. Når dette arbeidet er utført, vil arbeidene i innløpet bli avsluttet, og denne delen av prosjektet fullført. I ytre del av havna skal det nå før jul legges noe mer stein i sjeteen for å sikre stabilitet gjennom vinterstormene.

På grunn av vinter og dårlige værforhold har Per Aarsleff AS valgt å ha minimal aktivitet i havna i januar 15. Om forholdene tillater det, vil aktiviteten øke utover februar, og full drift blir gjenopptatt i mars.

Arbeidene i steinbruddet vil pågå kontinuerlig, med normal arbeidsstans i høytiden. En betydelig mengde blokkstein skal produseres, og fjellet er ikke alltid like medgjørlig.

Gjennom desember og januar vil moloene sette seg, og samtidig bli utsatt for bølgepåkjenninger. En vil således høste erfaringer med strøm og bølgemønster innenfor. Optimalt blir det først når moloen er ferdig bygget mellom Gjæva og Myreskjæran.

Trafikkavvikling i og utenfor havna har så langt gått svært bra, og samarbeidet med Øksnes kommune og lokalt næringsliv er upåklagelig.

Kystverket takker Myre-samfunnet for samarbeidet i året 2014, og ønsker alle en riktig God Jul.

Siste nytt