Publisert: , Oppdatert:

Områdebeskrivelse

Region Sørøst. Rode 2 på Strekningen fra Mandal til Kristiansand. Sjøkart nr 9,10, 457 og 459. Vest- Agder Fylke, Mandal, Søgne og Kristiansand kommuner.

Region Sørøst. Rode 2 på Strekningen fra Mandal til Kristiansand. Sjøkart nr 9,10, 457 og 459. Vest- Agder Fylke, Mandal, Søgne og Kristiansand kommuner.

Sjømerkesystemet som eksisterer i området i dag består hovedsakelig av 15 gamle lykter som ble etablert mellom 1888 og 1955, og skulle gi veiledning for datidens seilskip, dampskip og motorfartøyer.

Noen lanterner med og uten indirekte belysning er etablert de seneste år, men likevel fremstår sjømerkene sporadisk plassert, og flere kritiske parseller er overhode ikke merket. Risikoen for alvorlige sjøulykker med tap av menneskeliv, forurensning av naturmiljø, og tap av materielle verdier øker med manglende sjømerking.

Hovedled mellom Mandal og Kristiansand går stort sett i ubeskyttet farvann. Strekningene er meget værutsatte. Bileder i samme område går i beskyttet farvann, men er ikke tilrettelagt for nattseilas. Stedvis er også ledene mangelfullt merket for sikker dagseilas.

I sommerhalvåret hele strekning preget av store mengder fritidsbåter til og fra Vestlandet som passerer gjennom området for å feriere langs Sør- og Østlandskysten, Sverige og Danmark.

I Mandal er skipstrafikken både i sommer og vinter halvåret i kraftig vekst. Hovedtyngden av nyttetrafikk består i dag hovedsakelig av 200–250 små og mellomstore bulkskip som frakter tømmer, flis, sand grus, asfalt, valsetråd og stykkgods. Nytt kaianlegg i Strømsvika har startet utskipning av stein, og dette sammen med eksport av tømmer vil på kort tid øke trafikken med ca. 100 ekstra anløp.

Mellom Mandal og Kristiansand ligger Søgne. Flere av Sørlandets store fiskefartøy har hjemmehavn i kommunen, og flere av forslagene til merkeprosjektet er kommet fra lokale fiskerepresentanter.

Foruten fiskeri og lokalbåtrute preges sjøområdet av skipstrafikk til og fra Høllen industriområde. Høllen har ca. 120 anløp pr år av mindre bulkskip, skip med maks dyp 5,6m og 110m lengde som frakter maskindeler, stål og kraner. Trafikk vestover til og fra Kristiansand går gjennom Vestergapet som også omfattes av dette prosjektet.

Siste nytt