Publisert: , Oppdatert:

Planlagte tiltak

Det planlegges en fullstendig oppgradering av seilingsled fra Mandal til Kristiansand. Merkesystemet for området er bygget opp slik at fartøy i prinsippet kan seile fra sjømerke til sjømerke på en trygg og intuitiv måte.

Det planlegges en fullstendig oppgradering av seilingsled fra Mandal til Kristiansand. Merkesystemet for området er bygget opp slik at fartøy i prinsippet kan seile fra sjømerke til sjømerke på en trygg og intuitiv måte.

Seilingsledene er definert som seilingskorridorer der lanterner med indirekte belysning danner en kant markering. Fartøyet vil ha rød lanterne med indirekte belysning på babord side (venstre side) og grønn lanterne med indirekte belysning på styrbord side (høyre side) når det følger ledens hovedretning fra Mandal til Kristiansand. Installasjonenes bakenforliggende område er å anse som urent farvann.

I kritiske parseller, som vanskelig lar seg merke på annen måte, benyttes overretter eller sektorlykter til å sikre seilasen. Sektorlyktene blir skjermet iht. den internasjonale IALA standarden for sektorlykter. Det vil si at et fartøy som seiler mot lykta i hvit sektor alltid vil ha grønn sektor på styrbord (høyre side) og rød sektor på babord (venstre side).

Ved utarbeidelse av merkeplanen for området Mandal–Kristiansand er Kystverkets Landsverneplan for maritim infrastruktur ivaretatt.GPS og kartplottere er nyttige hjelpemidler for å orientere seg langs kysten, men sikre visuelle referansepunkter er likevel helt nødvendige for å sikre seilasen under alle trafikksituasjoner, vær og siktforhold.

Prosjektet består av 165 tiltak/arbeidsordre på strekningen.

I prosjektet vil 1 fyrstasjon og 3 lykter oppgraderes til LED. 11 lykter fjernes, 4 lykter fornyes og 4 lykter etableres (Litus Lux). 19 lanterner fjernes. 16 flytestaker fjernes. 13 stenger fjernes. 13 stenger etableres. 29 stenger med viser eller krekse fornyes. 2 overetter etableres. Det vil bli etablert 32 lanterner med indirekte belysning av typen Dirigens Lux, og 42 av typen Dirigens Mini. og 2 lanterner med indirekte belysning vil bli fornyet.

Siste nytt