Publisert: , Oppdatert:

Hankkeen yhteydessä laaditut raportit

Tämän hankkeen yhteydessä on laadittu lukuisia raportteja, jotka luovat perustan vaikuttavuusselvitykselle ja hankkeen eri osa-alueisiin kohdistuvia vaikutuksia koskeville muille arvioille. Raportit muodostavat tietoperustan, jonka avulla käsitellään toimenpidealuetta koskevia lupa- ja kaavahakemuksia.

On huomattava, että toimenpidekuvaus ja toimenpideaika saattavat poiketa toisistaan eri raporteissa. Hankkeeseen on tehty muutoksia tietämyksen vähitellen lisääntyessä. Tuorein hankekuvaus löytyy vaikuttavuusarviosta ja lääninhallitukselle toimitetusta hakemuksesta.

Tiivistelmä kaikista raporteista on käännetty suomen kielelle:

Suomessa järjestetään Suomen kansalaisten erillinen kuulemisprosessi.

Norjankieliset raportit luetellaan alla aihekohtaisesti. Päivitetty toukokuussa 2020.

Saasteet

Geotekniikka

Hiekan kulkeutuminen

Virtaus- ja sameusmittaukset. Sedimentin leviäminen

Merenkulun riskianalyysit

Yhteiskuntataloudelliset analyysit

Meriympäristökartoitus

Luonnon monimuotoisuus

Muut 

 

 

Siste nytt