Publisert: , Oppdatert:

Mitä on tarkoitus tehdä?

Väylän leveydeksi tulee 120 metriä. Väylän muodolla halutaan vaikuttaa siihen, että väylän ruoppaustarve olisi mahdollisimman vähäinen ja että reittimuutoksia ei tarvitsisi tehdä kovinkaan paljon. Liikennöintisyvyydeksi eli merikarttaan merkittäväksi syvyydeksi perustasoon nähden on määritetty –9 metriä. Jotta tavoitesyvyys pystyttäisiin säilyttämään mahdollisimman pitkään, on syvempi ruoppaus välttämätön niissä kohdissa, joissa sedimenttiä oletetaan olevan eniten. Tällöin syvyydet vaihtelevat –9,3 metristä –11 metriin rajatuissa hiekkasyvänteissä. Tämä yhdistelmä on valittu niin, että toimenpiteet rajoittuisivat mahdollisimman pienelle alueelle. Siksi ruopattava määrä on noin 360 000 kuutiota ja ruoppausalue noin 150 000 neliömetriä.

Hiekkamassat läjitetään meriläjitysalueelle Stangnesoddenin edustalle.

Toistaiseksi ei ole selvää, mitä kalustoa ruoppaamiseen käytetään, mutta oletettavasti tehokkain ratkaisu olisi hopper-ruoppaajan tai kahden kaivinkoneella varustetun ruoppauslautan käyttö. Hopper-ruoppaaja on omavarainen alus, jonka imulaitteisto lasketaan merenpohjaan. Hiekkamassa kuormataan alukseen, ja sen voi tyhjentää aluksen pohjaluukkujen kautta. Ruoppausmassan mukana imettävä ylimääräinen vesi valuu pois aluksen alle.

Toimenpiteen yhteydessä ei suoriteta minkäänlaisia räjäytyksiä.

Samanaikaisesti asennetaan myös uusia navigointilaitteita. Nykyiset kelluvat poijut korvataan kiinteillä laitteilla. Niistä kuusi asennetaan mereen.

Siste nytt