Publisert: , Oppdatert:

Saastumisen ehkäisemisestä annetun lain forurensingsloven mukaan tehty hakemus

Saastumisen ehkäisemisestä annetun asetuksen (forurensningsforskriften) 22 luvun mukainen hakemus väylän parantamiseen tarvittavan luvan saamiseksi lähetettiin lääninhallitukselle vuonna 2019. Tromssan ja Finnmarkin lääninhallitus lähetti hakemuksen lausuntokierrokselle, jolla se oli 3. maaliskuuta - 6. huhtikuuta 2020. Hakemuksessa määritetty toimenpide on seuraavanlainen:

Tenon kunnan Jouluvuonoon johtavan väylän parantamista koskeva lupahakemus

Kystverket Nordland hakee lääninhallitukselta lupaa ruopata ja läjittää 360 000 kuutiota puhdasta hiekkaa Tenon kunnassa sijaitsevaan Jouluvuonoon johtavalta väylältä. Ruoppauksen avulla laivaväylää Tenossa sijaitsevaan Elkemiin voidaan syventää ja oikaista niin, että liikennöinnistä tulee aiempaa turvallisempaa. Hakemuksessa haetaan lupaa ruoppausainesten läjittämiseen Stangnesin edustalle noin 80 metrin syvyyteen.

Hakemus on kokonaisuudessaan ladattavissa lääninhallituksen verkkosivuilta kohdassa "høringer" (kuulemiset): https://www.fylkesmannen.no/nb/troms-finnmark/horinger.

Määräaika hakemusta koskevien huomautusten tekemiselle oli 6. huhtikuuta 2020.

Siste nytt