Publisert: , Oppdatert:

Yleiskaava

Ehdotus toimenpidealueen asemakaavaksi lähetetään nyt lausuntokierrokselle. Kaavasuunnitelma vahvistettiin vuonna 2017, ja sitä pidetään tämän työn lähtökohtana.

Kystverket on tehnyt Norjan maankäyttö- ja rakennuslain (plan- og bygningslov, jäljempänä myös PBL) 3 §:n 7 momentin mukaisen ehdotuksen Tenon kunnan Jouluvuonoon vieviä väyliä koskevaksi asemakaavaksi. Kystverket on Tenon kunnan suostumuksella ottanut vastuulleen kunnan kaavoitustoimelta kaavoitussuunnittelun organisointiin ja yleiskaavaehdotusten tekemiseen liittyvät tehtävät, mukaan lukien kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen maankäyttö- ja rakennuslain 12 §:n 10 momentin mukaisesti.

Kaavoitusohjelman valmistelun aloittamisesta ilmoitettiin 13.3.2017. Asiakirjat olivat nähtävillä 2.5.2017 saakka. Kystverketille toimitettiin prosessin aloittamisesta 14 muistutusta, jotka otettiin vaihtelevasti huomioon kaavasuunnitelman lopullisessa käsittelyssä.

Asemakaavaehdotus ja vaikutusten arviointi asetetaan nyt julkisesti nähtäville 5.6.2020 ja 14.8.2020 väliseksi ajaksi. Asiakirjat ovat saatavilla Kystverketin internetsivuilla osoitteessa http://www.kystverket.no/innseilingleirpollen ja Tenon kunnan internetsivuilla osoitteessa www.tana.kommune.no.

Suomessa järjestetään Suomen kansalaisten erillinen kuulemisprosessi. 

Mahdolliset muistutukset asemakaavaehdotusta ja vaikutusten arviointia vastaan on tehtävä viimeistään 14.08.2020 osoitteeseen
Kystverket
Postboks 1502
6025 Ålesund, Norja

Muistutuksia voi tehdä myös sähköpostitse osoitteeseen post@kystverket.no.
Kysymyksiin vastaa Kystverketin projektipäällikkö Arnt Edmund Ofstad, puhelin +47 78 477 416 tai +47 977 59 313, tai Kystverket, puhelin +47 33 03 48 08 (vaihde).

Dokumentointi:

 

Siste nytt