Publisert: , Oppdatert:

Søknad etter forurensingsloven

Søknad om tillatelse til utbedring av farleden etter forurensingsforskriftens kap 22 ble sendt fylkesmannen i 2019. Fylkesmannen i Troms og Finnmark legger nå denne søknaden ut på høring i sin helhet.

Høringen kunngjøres som følger:

Søknad om tillatelse til utbedring av farleden til Leirpollen i Tana kommune

Kystverket Nordland søker Fylkesmannen om tillatelse til mudring og dumping av 360 000 m3 ren sand fra farleden til Leirpollen i Tana kommune. Mudringen vil gjøre kursen inn mot Elkem i Tana dypere og rettere, slik at ferdselen her blir tryggere. Det er søkt om å dumpe massene utenfor Stangnes, på ca. 80 meters dybde.

Fullstendig søknad kan lastes ned fra Fylkesmannens nettsider under «høringer».

Fristen for å kommentere søknaden er 6. april 2020. Kommentarer sendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Statens hus, 9815 Vadsø
eller på e-post til fmtfpost@fylkesmannen.no.

Siste nytt