Publisert: , Oppdatert:

Søknad etter forurensingsloven

Søknad om tillatelse til utbedring av farleden etter forurensingsforskriftens kap 22 ble sendt fylkesmannen i 2019. Fylkesmannen i Troms og Finnmark har hatt denne ute til høring fra 3. mars til 6. april 2020. Det omsøkte tiltaket er som følger:

Søknad om tillatelse til utbedring av farleden til Leirpollen i Tana kommune

Kystverket Nordland søker Fylkesmannen om tillatelse til mudring og dumping av 360 000 m3 ren sand fra farleden til Leirpollen i Tana kommune. Mudringen vil gjøre kursen inn mot Elkem i Tana dypere og rettere, slik at ferdselen her blir tryggere. Det er søkt om å dumpe massene utenfor Stangnes, på ca. 80 meters dybde.

Fullstendig søknad kan lastes ned fra Fylkesmannens nettsider.

Fristen for å kommentere søknaden var 6. april 2020.

Siste nytt