Publisert: , Oppdatert:

Bakgrunn, utredninger og bilder

Gå til mediasiden og last ned originalfiler

Her finnere dere de aktuelle utredningene og rapportene for Stad skipstunnel, i tillegg til bakgrunnsinformasjon og relevante bilder/illustrasjoner.

Stadhavet er det mest værutsatte, og det farligste havstykket vi har langs norskekysten. Det er problematiske bølgeforhold, og området med klart mest og sterkest vind.

Kråkenes fyr, som ligger like sør for stad, er den meteorologiske værstasjonen med flest stormdøgn, som varierer fra 45til 106 døgn per år. Vind-, strøm- og bølgekombinasjonen rundt denne kystlinjen med gjør strekningen til et spesielt krevende område langs Norskekysten.

Kombinasjonen av havstrømmer og undersjøisk topografi skaper spesielt komplekse og uforutsigbare bølgeforhold. Svært høye bølger kommer fra ulike kanter samtidig og kan skape kritiske situasjoner. Forholdene innebærer også at tunge bølger kan henge igjen flere dager etter at vind har stilnet. Det innebærer vanskelige seilingsforhold selv på dager med lite vind.

Målsettingen med prosjektet er å forbedre fremkommelighet og sikkerhet for sjøtransport forbi Stad.

Utredninger i 2000-2001 og 2007-2008 har analysert flere alternative tverrsnitt og traseer for tunnelen. Den endelige traseen er valgt fordi Stadhalvøya her er på det smaleste, og samtidig er farvannet tilstrekkelig skjermet til at skipstrafikken vil kunne nytte tunnelen under de aller fleste værforhold.

Når det gjelder tverrsnittet så er det vurdert tre alternativer: nullalternativ, liten tunnel og stor tunnel. 

Dimensjonerende fartøy for liten tunnel ble satt til ringnottråler med bredde 13 meter og dybde under vann på åtte meter- eller fraktefartøy (fryseskip) med bredde på 18 meter og dybde under vann på seks meter.

For stor tunnel ble det lagt til grunn at skip tilsvarende hurtigruten i tillegg skulle kunne passere gjennom.

Utredninger som grunnlag for valg av trase og tverrsnitt ble gjennomført i forbindelse med konseptvalgutredningen (KVU) og etterfølgende ekstern kvalitetssikringsprosess KS1.

Stortinget vedtok i forbindelse med Stortingsmelding 26 (Nasjonal transportplan 2014-2023) å gå videre med stort tunnelalternativ.

Til listen under: Dokumentene som heter "Vedlegg A til J" er vedlegg til Teknisk forsprosjekt.  

Relaterte dokumenter

Siste nytt