Publisert: , Oppdatert:

Reguleringsplan for Stad skipstunnel

Kystverket presenterte og overleverte torsdag 12. januar forslag til Områderegulering Stad skipstunnel for planutvalget i Selje kommune.

Reguleringsplanen har vært på høring i perioden 1.2.2017 - 16.3.2017, og skal nå opp til sluttbehandling i Selje kommune. Kommunestyret behandler saken tirsdag 9. mai. Det er gjort enkelte mindre justeringer i planen etter innkomne høringsuttalelser.

Reguleringsplan og konsekvensutredning er utarbeidet som en del av Kystverkets forprosjekt for Stad skipstunnel. Arbeidet er koordinert av Asplan Viak.

Under er det link til siste versjon av planforslaget med tilhørende grunnlagsdokumenter.

Det er også utarbeidet en online kartmodul for Stad skipstunnel som kan benyttes både på PC og mobil/lesebrett. Velg lag oppe til høyre i toppmenyen for visning av:

  • reguleringsplan over og under bakken/havoverflata 
  • utfyllingsalternativ 
  • verdikart (knyttet til ulike temautredninger)

Plandokumenter

Bakgrunnsdokumenter

Siste nytt