Du kan nå søke tilskudd til overføring av gods fra vei til sjø

Tilskudd til godsoverføring er et ledd i regjeringens satsning på å styrke sjøtransporten. Redere kan søke tilskuddsmidler fra ordningen.

Kystverket gir tilskudd etablering av sjøbasert transporttilbud for gods som i dag fraktes på vei. Tilskuddsordningen er et virkemiddel for å oppfylle målet om mer gods på sjø.

Er du reder etablert innenfor EØS, med skip flagget i et EØS-land og har planer om å etablere ei ny godsrute, vil vi gjerne høre fra deg.

Fristen for å søke er 31. mai 2021.

Hvordan søke?
Kystverkets elektroniske "Søknadsskjema godsoverføring"  i Altinn.no skal benyttes.

Nærmere informasjon om tilskuddsordningen, og krav til søknad finner du i menyen til venstre. Der finner du også Kystverkets veileder for søknadsutforming. Du kan også få tilgang til Kystverkets opptak av webinar fra 15.03.2021 her

Kystverket tilbyr veiledning til interesserte søkere. Kontakt oss via e-post og avtal et digitalt veiledningsmøte.

About the Aid Scheme for Shortsea Shipping

Nyhetsliste

Siste nytt