Tilskudd til overføring av gods fra vei til sjø

Tilskudd til godsoverføring er et ledd i regjeringens satsning på å styrke sjøtransporten. Redere kan søke tilskuddsmidler fra ordningen.

Kystverket gir tilskudd etablering av sjøbasert transporttilbud for gods som i dag fraktes på vei. Tilskuddsordningen er et virkemiddel for å oppfylle målet om mer gods på sjø.

Er du reder etablert innenfor EØS, med skip flagget i et EØS-land og har planer om å etablere ei ny godsrute, vil vi gjerne høre fra deg.

Fristen for å søke er 10. mai 2021.

Hvordan søke?
Kystverkets elektroniske "Søknadsskjema godsoverføring"  i Altinn.no skal benyttes.

Nærmere informasjon om tilskuddsordningen, og krav til søknad finner du i menyen til venstre. Der finner du også Kystverkets veileder for søknadsutforming.


Kystverket tilbyr veiledning til interesserte søkere. Kontakt oss via e-post og avtal et digitalt veiledningsmøte.

Nyhetsliste

Siste nytt