Publisert: , Oppdatert:

Her kan du beregne nytteverdien ved overføring fra vei til sjø

Kystverket har utviklet en testversjon av beregningsverktøy for nytteverdi ved overføring av godstransport fra veg til sjø.

Tilskudd til godsoverføring beregnes på grunnlag av beregnet nytteverdi som følge av at gods transporteres på sjø istedenfor vei. Nytteverdien fremkommer som differansen mellom eksterne kostnader på veg og eksterne kostnader på sjø.

Eksterne kostnader er kostnader som den enkelte bruker gir opphav til uten å måtte betale for det, og omfatter blant annet kø, trengsel, forurensing, slitasje, ulykker, med mer.

For å beregne verdien av godsoverføring må søker plotte inn strekningen og forventet mengde overført gods i modulen. Kystverket har utviklet et beregningsverktøy som gjør det enkelt for søkere til denne ordningen å beregne nytteverdien av godsoverføringen de ønsker å oppnå.

Dette åpner for at eventuelle mangler eller uforutsette problemstillinger kan avdekkes i forkant av lanseringen av tilskuddsordningen.

Kystverket jobber kontinuerlig med å forbedre verktøyet og vi ønsker at potensielle søkere som har mulighet benytter seg av verktøyet og gir tilbakemelding til Kystverket om mulige forbedringer.

Vi ønsker å presisere at dette ikke er den endelige versjonen, og at det vil kunne være forskjeller mellom utregnet nytteverdi for godsoverføring i denne versjonen og den endelige versjonen som lanseres på et senere tidspunkt.  

Ved eventuelle spørsmål om beregningsverktøyet bes dere kontakte

Erika Marlen Støylen, epost

Relaterte dokumenter

Siste nytt