Publisert: , Oppdatert:

Krav til søknad

Søknader om støtte fra denne ordningen skal vise en tilfredsstillende økonomisk, faglig og praktisk evne til å gjennomføre prosjektet. Av dette følger at:

 • Søknaden skal dokumentere samfunnsnytten ved godsoverføring (nytteverdien). Se link til Kystverkets beregningsverktøy i menyen til venstre.
 • Søknaden skal synliggjøre prosjektets behov for økonomisk støtte (i maksimalt tre år), og sannsynliggjøre at prosjektet vil kunne drives uten tilskudd etter opphør av støtte.
 • Søknaden skal inkludere en forretningsplan som:
  • beskriver prosjektet, herunder seilingsmønster og forventet fremdrift
  • opprinnelsessteder og destinasjoner for godset som skal fraktes, 
  • alle relaterte tjenester og den overførte veitransporten i hver periode (minimum fire perioder)
 • Søknaden skal også inkludere en økonomisk analyse (se mal) som viser prosjektets inntekter og kostnader i minimum fire perioder (prosjektkostnadene må spesifiseres for å være støtteberettigede).
 • Videre må all offentlig støtte som kan knyttes til de samme støtteberettigede kostnadene som inngår i prosjektet oppgis.
 • Søkere av støtte fra denne ordningen må i tillegg gi en vurdering av eksisterende tilbyderes ruter, herunder hvorfor deres tilbud ikke er i direkte konkurranse med det omsøkte tilbudet.
 • Søknadsfristen må overholdes.
 • Søknad må sendes via Altinn.

Kystverket har utarbeidet en egen søknadsveileder som kan lastes ned her.

 

Siste nytt