Publisert: , Oppdatert:

Mål for ordningen

Målet er godsoverføring fra norske veier til sjø gjennom støtte til etablering av nye sjøtransporttilbud for gods som idag går på vei.

Slik skal konkurranseforholdene i transportmarkedet rettes i favør av sjøtransport, men uten å svekke jernbanens og det eksisterende sjøtransportmarkedet i betydelig grad.

Siste nytt