Publisert: , Oppdatert:

Søknadsveileder

Hensikten med veilederen er å gjøre arbeidet med å fylle ut søknaden så enkel og oversiktlig som mulig, og derigjennom sikre at det søknader om tilskudd utformes på rett grunnlag. Søkere av tilskuddet er ansvarlig for å gi Kystverket fullstendige opplysninger, og må selv vurdere hva som er relevant å informere om med hensyn til sitt prosjekt. 

Søknadsveilederen kan lastes ned her

Siste nytt