Publisert: , Oppdatert:

Tildelingskriterier

Ved behandling av søknader vil det bli foretatt en vurdering av prosjektenes oppfyllelse av

  • Det må være samfunnsmessige gevinster ved transport av gods på sjø fremfor vei
  • Prosjektet må være avhengig av støtte for å kunne gjennomføres
  • Prosjektet må kunne være levedyktig etter støtteperioden

I tillegg må Kystverket vurdere hvorvidt prosjektet vil kunne vri konkurransen i markedet på en slik måte at det ikke er forenelig med EØS-avtalen.

Siste nytt