Publisert: , Oppdatert:
- Harald Borgø

Losavgifter

Losavgiftene består av losberedskapsavgift, losingsavgift og farledsbevisavgift.

Fartøy som seiler i norsk farvann innenfor grunnlinjen skal betale losberedskapsavgift og fartøy som nytter los skal i tillegg betale losingsavgift. Avgiftssatsene justeres årlig.

Losavgiftene er hjemlet i FOR 1994-12-23 nr 1128: Forskrift om losberedskaps-, losings- og farledsbevisavgift (losavgifter) .

Fartøy som frivillig nytter statslos er pliktig til å betale både losingsavgift og losberedskapsavgift.

Lostjenesten er regulert av losloven. Hvilke fartøy og seilas som er lospliktige fremgår av FOR 2014-12-17 Forskrift om losplikt og bruk av farledsbevis (lospliktforskriften)

Lospliktige fartøy er i hovedsak:

  • Fartøy som har en lengde på 70 meter eller mer eller en bredde på 20 meter eller mer.
  • Fartøy som har en lengde på 35/50 meter eller mer som frakter farlig eller forurensende last som angitt i lospliktforskriften.
  • Passasjerfartøy som har en lengde på 50 meter eller mer, men fritak fra losplikt hvis de har løyve til persontransport i rute etter lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) og trafikkerer den ruta.

Denne opplistingen er ikke fullstendig. I forskrift om plikt til å bruke los i norske farvann er det flere bestemmelser om lospliktige områder, lospliktige fartøy og fritak.

Plikten til å betale losavgifter er hjemlet i FOR 1994-12-23 nr 1128: Forskrift om losberedskaps-, losings- og farledsbevisavgift (losavgifter)

Betalingsplikten for lospliktige fartøy i lospliktig farvann for:

  • losberedskapsavgift inntrer når fartøyet passerer grensen for avgiftsbelagt farvann for inn- eller utseiling
  • losingsavgift inntrer når statslos tas ombord og omfatter all seilas med statslos ombord
  • farledsbevisavgift inntrer ved gjennomføring av farledsbevisprøve, samt ved utstedelse, fornying eller endring av farledsbevis
  • kadettfarledsbevisavgift inntrer ved utstedelse av kadettfarledsbevis

Avgiftspliktige fartøy som hovedsakelig seiler innenfor grensen for avgiftsbelagt farvann eller mellom norske havner skal betale losberedskapsavgiften i form av årsavgift.

Lospliktige fartøy som seiler på farledsbevis eller får dispensasjon fra å ha los om bord skal betale losberedskapsavgift, mens fartøy som har los om bord i tillegg skal betale losingsavgift.

Kystverket gir fritak for losberedskapsavgiften til fartøy som har en score på minst 50 på miljøskipsindeksen ESI. For å få miljørabatten må fartøyet registrere seg i miljøskipsindeksen ESI på www.environmentalshipindex.org. Indeksen oppdateres kvartalsvis. Se registreringsveiledning her.

Siste nytt