Publisert: , Oppdatert:
- Harald Borgø

Statlig bruk av sikkerhetsavgift i 2017

Den avgiftsfinansierte sjøtrafikksentraltjenesten hadde i 2017 en samlet inntekt på 113,0 mill. kroner og en samlet kostnad på 104,0 mill. kroner. Tjenesten fikk et overskudd på 9,0 mill. kroner. Overskuddet i 2017 gjorde at avgiftssatsene for 2018 ble redusert med 8,5 % i gjennomsnitt. 


Figur: Fordeling av inntekter og kostnader innen VTS i 2017.

Driften av de fire sjøtrafikksentralene i Sør-Norge er finansiert gjennom hver sin sikkerhetsavgift. I tillegg er det en statlig finansiering på 8 mill. kroner av arbeidsgivers andel av pensjonspremien som ble innført for sjøtrafikksentralene i 2017. Dette er en midlertidig ordning. Inntekten pr sjøtrafikksentral skal dekke egen driftskostnad og små lokale investeringer, samt en lik andel av forvaltning, administrasjon, støttetjenester og merverdiavgift. Driften av Vardø sjøtrafikksentral og større investeringer til fornying av sjøtrafikksentralene er statlig finansiert, og er ikke med i denne oversikten.

Alle sjøtrafikksentralene hadde i 2017 et lokalt driftsoverskudd til dekning av sin andel av felles kostnader for tjenesten. Målsettingen ved regulering av avgiftene det enkelte år er å få best mulig balanse mellom inntekt og kostnad, i tillegg til å unngå store endringer i sikkerhetsavgiften fra år til år. Dette gjør at driftsresultatet pr sjøtrafikksentral varierer.

Inntekten i 2017 var 8,4 % høyere enn i 2016, mens avgiftssatsene var uforandret fra 2016 til 2017. Alle de avgiftsfinansierte sjøtrafikksentralene hadde økning i trafikken. Fedje hadde størst økning (+12,4 %) og skyldes tilkobling av nye oljefelt til oljerør til Sture-terminalen. 67 % av sikkerhetsavgiften ble betalt av tankskip. Resten av avgiften ble betalt av lasteskip (14 %), passasjerskip/ferger (8 %), cruiseskip (7 %), offshore- og spesialfartøy (4 %), samt fiskefartøy (0,06 %). Økningen i inntekt siste år er i hovedsak fra tankskip.

Kostnadene i 2017 var 1,5 % høyere enn i 2016 når vi holder utenfor kostnad til pensjonspremie, som var et nytt kostnadselement i staten i 2017.

Siste nytt