Publisert: , Oppdatert:
- Tor Erlend Gjærde

Farledsbevisassessor

Farledsbevisassessorer kan benyttes av rederier med fartøy under 100 meter for å gjennomføre farledsbevisprøver for sine navigatører.

Assessor må selv ha gyldig farledsbevis for det området han skal sjekke ut kandidaten i, samt ha gjennomført kurs. Assessoren trenger ikke å være ansatt i rederiet.

Vil du bli farledsbevisassessor?

Kystverket arrangerer egne kurs for de som ønsker å bli farledsbevisassessor. 

Varighet: 2 dager

Sted: Kystverket Vest, Flathauggata 12,Haugesund

Mat og overnatting: Kystverket serverer lunch begge kursdager. Deltakere må selv ordne overnatting og øvrige måltider.

Du må ta med: PC eller nettbrett som må kunne kobles til wifi.

Kursavgift: 1250,- (dekker kursmateriell & forpleining). Betalingsopplysninger for avgift får du når du er påmeldt kurs.

Påmelding: Klikk her for å se planlagte kurs og for å melde deg på.

Kurset starter kl. 10:00 første dag, men vær tidlig ute slik at PC eller nettbrett kan kobles opp før oppstart.

Det tar ca. 15 min med taxi fra flyplass til Haugesund sentrum og kurset avsluttes andre dag slik at deltakere når fly fra Haugesund lufthavn fra kl 15.


Rederiets godkjenning

Rederi som ønsker å benytte farledsbevis klasse 3 må sende søknad til Kystverket. Søknaden skal være vedlagt dokumentasjon som beskrevet i lospliktforskriftens §10 pkt 3.

Rederiet sender søknaden på e-post til: farledsbevisenheten@kystverket.no

Søknaden merkes: <<Søknad om rederigodkjenning for bruk av FB-klasse 3>>

Følgende vedlegg er nødvendige:

  • Dokumentasjon på at fartøyet/ene er under 100 meter (målerbrev, sertfikat, el.)
  • Fartøyet har ECDIS montert om bord (sertifikat, typegodkjenning, el.)
  • Opplæringslogg som brukes for opplæring av farledsbveiskandidater (se vedlegg under relaterte dokumenter, dette kan tilpasses rederiet)

Se forskriftens § 10 pkt 3 for detaljer om søknadens utforming og nødvendige vedlegg.

Snarvei: Lospliktforskriften

Etter kurset:

På kurset fikk dere oppgaver som skulle løses i testmiljøet for SafeSeaNet Norway. Klikk her dersom du ønsker å øve mer i dette systemet. 

Fakta

Du må oppfylle følgende kriterier for å delta på kurset og bli assessor:

  • Sertifisert dekksoffiser
  • Minst 3 års effektiv fartstid på kysten
  • Ha gjennomført og bestått minst en av Kystverkets farledsbevisprøver (klasse 2)*

 * = om du fikk farledsbeviset før 01.01.2011 oppfyller du dette kravet selv om du ikke har avlagt noen farledsbevisprøve.

Relaterte dokumenter

Siste nytt