Publisert: , Oppdatert:
- Tor Erlend Gjærde

Vilkår for bruk av farledsbevis

All seilas med farledsbevis skal registreres i SafeSeaNet Norway før seilasen starter. I tillegg er det en del vilkår som gjelder når lospliktig seilas foretas med farledsbevis:

  • HVEM: Skipsføreren må ha farledsbevis for det aktuelle området dersom andre av fartøyets navigatører skal kunne benytte sitt farledsbevis.
  • HVOR: Farledsbeviset gjelder bare i de ledene som er fastsatt i medhold av forskrift 30. november 2009 nr. 1477 om farleder. I Kystverkets digitale kart «Kystinfo», som er en del av forskriften, er det fastsatt hvilke farleder som er hovedleder og bileder.
    • Dette gjelder likevel ikke slepefartøy, arbeidsfartøy i oppdrettsnæringen, brønnbåter, fôrbåter og fiskefartøy når det vil medføre urimelig ruteomlegging å følge fastsatt led eller fartøyet  på grunn av sitt oppdrag eller sin aktivitet ikke kan følge ledene.
  • Lokale begrensninger i enkelte farleder differensiert for klasse 2/3 og kl. 1 kan finnes på Kystverket's digitale kart "Kystinfo", eller som angitt i vedlegg 3 til lospliktforskriften.
  • HVILE: innehaver av farledsbevis skal ha minst 10 timers tjenestefri i løpet av en hvilken som helst periode på 24 timer.
  • Farledsbeviset skal på forlangende vises frem for Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, lokal havneadministrasjon, Politi, Forsvaret og Tollvesenet.
  • RAPPORTERE FØR SEILAS: Melding om seilas med farledsbevis skal registreres i SafeSeaNet.
  • SLEP: Farledsbeviset gjelder ikke slep med en total lengde på 75 meter/bredde på 30 meter/dypgang på 8 meter, med unntak av slep av flytende rør som ikke overstiger 505 meter eller fiskemerder inntil 300 meter. For mer info, trykk her.
  • Farledsbeviset gjelder ikke ved bruk av eskortefartøy i hht sjøtrafikkforskriften.

For mer detaljert beskrivelse av vilkårene vises til losplikt-forskriftens bestemmelser.

Siste nytt