Publisert: , Oppdatert:
- Tor Erlend Gjærde

Representative prøver

Navigatører som søker farledsbevis for en konkret havn eller en konkret led, kan velge å gjennomføre prøve i leden eller inn til havnen, men ved senere søknad om utvidelse vil kandidaten måtte ha flere prøver enn ved å ta de representative prøvene. Navigatører som avlegger en prøve som er representativ for hele området, vil kunne utvide farledsbeviset til nye farvann innenfor samme området etter hvert som erfaringskravene i lospliktforskriften oppfylles.

- Alle ledene i området kan kun søkes om hvis søker dokumenterer seilingserfaring i disse etter lospliktforskriften. (Se faktaboks nederst for mer info)

- Ved prøve kan kandidaten bli hørt teoretisk i farleder som innvilges etter prøve, selv om den praktiske prøven ikke går gjennom disse farledene.

Områder som dekkes av representative prøver:

 • Lødingen - Tromsø:
  • Dekkende for områdene fom. Tjeldsundet til Grense Jakobselv, unntatt Leirpollen i Tanafjorden (se faktaboks nederst).

 

Kartvisning av representative prøver:

(Strekene er kun veiledning og skal ikke brukes i navigasjon, praktiske prøver kan avvike noe fra denne visningen)

Fakta

Fakta om representative prøver

 • Gjelder kun for klasse 2 og 3 farledsbevis.
 • Ved bestått representativ prøve kan kandidaten tildeles hele eller deler av området som dekkes av den representative prøven om innehaver har seilingserfaring i alle ledene. (For mer informasjon, se lospliktforskriften
 • Oppnås seilingserfaring i tilstøtende farleder senere, kan nye farleder søkes om og innvilges uten ny prøve på grunnlag av tidligere bestått representativ prøve for det aktuelle området.
 • Navnet angir prøvestrekningen for den praktiske prøven. Prøven kan gjennomføres i den retningen som passer fartøyets planer.
 • Leder som er vurdert å ikke være dekket av disse prøvene er enten stengt for bruk av farledsbevis eller der fartøyer pga. størrelsen (LOA) krever at det avlegges en spesialprøve for å seile farleden uten los.
  • Stengt for bruk av farledsbevis (FB): F.eks. enkelte indre leder i Skagerak (Trykk på link, Rødt skarvert område - Ingen FB seilas, Blått skravert område - FB klasse 1 led, sort skravert område - kun begrensning på FB klasse 2, ikke FB klasse 1 led.).
  • FB Klasse 1, lokale begrensninger: F. eks. Karmsundet, innehaver av klasse 2 kan gå med fartøyer opp til 125 meter. Er fartøyet mellom 125 - 150 meter vil det her kreves FB klasse 1. Trykk her for mer info om klasse 1.
 • For å få farledsbevis for farleden Leirpollen i Tanafjorden, må det gjennomføres en spesialprøve.
 • Hver firkant på kartet er 5x5 nautiske mil
  • Ved søknad skal disse merkes side om side, ikke hjørne mot hjørne. Pass også på at hele leden du søker om er dekket.

Siste nytt