Ulike typer farledsbevis

Forskjellige behov hos sjøfartsnæringen og risikoen knyttet til forskjellige fartøystyper gjør at farledsbevisordningen opererer med fire klasser farledsbevis.

Nyhetsliste

Kadettfarledsbevis

Innehaver av et kadettfarledsbevis har gjennomført godkjent kurs i kystseilas, og kan gå selvstendige vakter på broen i de farleder og på det tidspunkt kapteinen bestemmer at det kan skje. Kadettfarledsbeviset er gyldig i 3 år og kan ikke fornyes.

Siste nytt