Publisert: , Oppdatert:
- Harald Åsheim

Brukertilgang til AIS Norge

Kystverket sitt AIS-nettverk AIS Norge tilbyr AIS data i sanntid, enten som AIS rådata eller et nettbasert trafikkbilde i et kart.

AIS Norge finnes i en åpen og en lukket del. Datatilgang gis i begge tilfeller over ordinær internettforbindelse.

Åpen del

Den åpne delen gir tilgang til AIS data fra alle fartøy innenfor et dekningsområde som omfatter norsk økonomisk sone og vernesonene ved Svalbard og Jan Mayen, men med unntak av fiskefartøy under 15 meter og fritidsfartøy under 45 meter.

Data er gratis og tilgjengelig for alle, men dataene er regulert under Norsk Lisens for offentlige data – NLOD. Det er ingen krav om brukerregistrering for å få tilgang.

En rekke tjenester fra BarentsWatch viser fartøy i kart. Informasjonen her kommer fra Kystverkets AIS-mottakere, og posisjonene oppdateres automatisk. 

Se også Kystinfo for åpne AIS data. Velg "temalag" i høyre meny, deretter "Sjøtrafikk og AIS". AIS data er også tilgjengelig på følgende IP adresse: 153.44.253.27 port 5631.

Lukket del

Lukket del gir ubegrenset tilgang til AIS data fra alle skip som hentes inn via Kystverkets AIS basestasjoner. For å få tilgang må brukeren registrere seg og fylle ut en søknad hvor blant annet formålet med søknaden må spesifiseres.  Disse dataene deles i hovedsak med offentlige myndigheter og havner, men også andre kan søke om tilgang. Det vil være formålet for bruk av dataene som avgjør om det gis tilgang.

Dataene tilgjengeliggjøres under Norsk lisens for offentlige data- NLOD. I tillegg vil det være begrensninger knyttet til bruk av data for fartøy som er mindre enn 45 meter, herunder at de ikke skal brukes til annet enn angitt formål og ikke distribueres videre. For å få tilgang til lukket del kan du søke om tilgang ved å kontakte post@kystverket.no. Når du har registrert deg vil du motta en e-post hvor du må bekrefte e-post adressen. Deretter vil du kunne logge inn og søke om utvidet tilgang eller å konfigurere en eksisterende tilgang.

Bruken vil vanligvis koble seg opp mot en TCPIP socket knyttet til en av Kystverkets AIS servere. AIS data strømmen er i standard IEC-format IEC 62320-1.

Filter

Kystverket kan regulere den enkelte brukertilgang til sanntid/historiske AIS data ved å sette ulike filter. Et filter kan begrense tilgangen til geografiske områder, utvalgte fartøy, oppdateringsrate, og liknende.

Brukerstøtte

Vennligst kontakt oss ved problemer med registrering eller andre tekniske spørsmål:

E-post: ais@kystverket.no
Tlf: +47 95 05 60 52

Siste nytt