Meldingstjenesten SafeSeaNet Norway

SafeSeaNet Norway er et internettbasert meldingssystem hvor skipsfarten sender pliktige ankomst- og avgangsopplysninger til norske myndigheter og havner. Kystverket utvikler og drifter SafeSeaNet Norway som en felles nasjonal meldeportal for skipsfarten.

Nyhetsliste

Veiledning for bruk av SafeSeaNet

Her finner du informasjon om tilgang og brukerstøtte, brukerguides, og informasjon om rapporteringskrav til ulike myndigheter.

Fakta

  • Utviklingen av et felles rapporteringssystem for skipsfarten er basert på det europeiske Single Window konseptet, som ble først introdusert i EU direktiv 2002/59.
  • Single Window konseptet anbefaler utviklingen av en nasjonal portal hvor fartøy, rederier og operatører kan sende inn rapporteringspliktig informasjon til nasjonale myndigheter kun én gang.
  • Informasjonen som registreres i meldingssystemet gjøres tilgjengelig for ulike nasjonale myndigheter, og forenkler og øker kvaliteten på offentlig saksbehandling overfor maritime brukere.

Skipsrapportering

Siste nytt