Meldingstjenesten SafeSeaNet Norway

SafeSeaNet Norway er en nasjonal meldeportal der skipsfarten sender pliktige ankomst- og avgangsopplysninger til norske myndigheter og havner. 

Nyhetsliste

Veiledning for bruk av SafeSeaNet

Her finner du informasjon om tilgang og brukerstøtte, brukerguides, og informasjon om rapporteringskrav til ulike myndigheter.

Fakta

  • Utviklingen av et felles rapporteringssystem for skipsfarten er basert på det europeiske Single Window konseptet, som ble først introdusert i EU direktiv 2002/59.
  • Single Window konseptet anbefaler utviklingen av en nasjonal portal hvor fartøy, rederier og operatører kan sende inn rapporteringspliktig informasjon til nasjonale myndigheter kun én gang.
  • Informasjonen som registreres i meldingssystemet gjøres tilgjengelig for ulike nasjonale myndigheter, og forenkler og øker kvaliteten på offentlig saksbehandling overfor maritime brukere.

Skipsrapportering

Siste nytt