Publisert: , Oppdatert:
- Tor-Inge Miljeteig

Formål og bakgrunn

SafeSeaNet Norway er et nasjonalt meldingssystem for skipsfarten, basert på det europeiske Single Window konseptet.

Kystverket lager skreddersydde løsninger til andre offentlige myndigheter, slik at de kan hente ut relevante skipsopplysninger direkte fra meldingssystemet uten å be om enkeltvis rapportering fra skipsfarten. Meldingssystemet forenkler på denne måten administrativt arbeid hos sjøfarende og myndigheter.

Bakgrunn

SafeSeaNet Norway er basert på det europeiske Single Window konseptet som anbefaler utviklingen av en nasjonal portal hvor fartøy, rederier og operatører kan sende inn rapporteringspliktig informasjon til nasjonale myndigheter kun én gang et felles sted.

Informasjonen som rapporteres inn fra skipsfarten via meldingssystemet blir videreformidlet automatisk til nasjonale myndigheter. Dette forenkler og øker kvaliteten på offentlig saksbehandling overfor maritime brukere. Informasjon om farlig eller forurensende last blir også videreformidlet til et sentralt europeisk SafeSeaNet system i Lisboa.

Det europeiske Single Window konseptet ble først introdusert i EU direktiv 2002/59 som la grunnlaget for å utvikle et felles rapporteringssystem i rekke europeiske land, deriblant Norge. Den gang måtte fartøy som seilte på norskekysten ofte rapportere samme informasjon opp til flere ganger til ulike myndigheter.

I 2003 anbefalte en nasjonal arbeidsgruppe etableringen av et felles nasjonalt rapporteringssystem som var harmonisert med den europeiske utviklingen av det europeiske meldingsystemet SafeSeaNet. Stortingsmeldingen "På den sikre siden - sjøsikkerhet og beredskap" fra 2004-2005 la føringer for at Kystverket skulle utvikle et felles meldingssystem for norske myndigheter. Systemet SafeSeaNet Norway ble etablert av Kystverket i 2005.

Nye funksjonaliteter i systemet utvikles kontinuerlig for å imøtekomme behovene til fartøy som er pliktige til å rapportere ved ankomst til og avgang fra norske havner, og for å imøtekomme informasjonsbehovene hos ulike nasjonale myndigheter

Skipsrapportering

Relaterte dokumenter

Siste nytt