Publisert: , Oppdatert:
- Jeanette Hauge Assev-Lindin

Spørsmål og svar om fritak fra meldeplikt etter havne- og farvannsloven

Hvilke meldeplikter kan vi få unntak fra?

SVAR: Det kan innvilges unntak fra å rapportere anløpsmelding og melding om farlig og forurensende last som nevnt i § 8 og § 11 i forskrift 21. desember 2015 nr. 1790 om fartøys meldeplikter etter havne- og farvannsloven.  Se forskriften her.  

Hvordan innvilges unntaket?

SVAR: Når fartøyet er ført i de nevnte listene og kolonnen ”Is Approved” viser Yes, anses unntaket som innvilget. Det forutsettes at rederiet i SafeSeaNet Norway fører opp fartøy og ruter i tråd med bestemmelsene i forskriften. I tillegg fører Kystverket stikkprøvekontroll med at vilkårene er oppfylt.

Hvordan skal operatøren føre og ajourføre en liste over fartøy som er omfattet av bestemmelsene og sender denne til Kystverket?

SVAR: Listen over fartøy føres i den nye exception modulen i SafeSeaNet Norway.

Hva menes med at opplysningene skal kunne sendes til Kystverket i elektronisk format til enhver tid?

SVAR: Det kontaktpunktet som rederiet registrerer i listen skal være i stand til å utlevere opplysninger hele døgnet og 365 dager i året. Elektronisk format betyr at opplysningene kan sendes på e-post eller føres inn som en anløps eller Hazmat-melding i SafeSeaNet Norway.

Hva betyr det at den ansvarlige operatøren skal opprette et internt system som muliggjør at disse opplysningene kan sendes til Kystverket?

SVAR: Rederiet skal ha et elektronisk system eller arbeidsrutiner som gjør at rederiet har de aktuelle opplysningene tilgjengelig for oversending til Kystverket.

Hvordan skal avvik i forhold til forventet ankomsttidspunkt til bestemmelseshavnen meldes til Kystverket?

SVAR: Ved forsinkelser over tre timer registreres en anløpsmelding i SafeSeaNet Norway. Derfor er det nødvendig at alle fartøy eller rederier som har unntak fra meldeplikten likevel anskaffer brukerkonto i SafeSeaNet Norway.

Siste nytt