Publisert: , Oppdatert:
- Jeanette Hauge Assev-Lindin

Krav om rapportering til Kystverket og havn

1. Forskrift om fartøys meldeplikt etter havne- og farvannsloven

1.1.1 Melding om anløp til havn

Hvem skal avgi melding?

Alle fartøy med bruttotonnasje på 300 eller mer skal avgi melding ved anløp til havn i Norge. Det er unntak for fartøy under militær kommando, offentlige fartøy som brukes til ikke kommersielle formål og fiskefartøy, fritidsfartøy eller historiske fartøy som er under 45 meter. Det vil si at fiskefartøy, fritidsfartøy og historiske fartøy som er på 300 BT eller mer, OG som er 45 meter eller mer, skal avgi melding etter denne bestemmelsen.

I tillegg er det en mulighet for fartøy i rutefart å få unntak fra å rapportere. Se link til spørsmål og svar.

Hva skal meldingen inneholde?

Her må man se § 4 og § 8 i sammenheng. Meldingen skal inneholde følgende informasjon:

 • identifikasjon av fartøyet (navn, kallesignal, IMO-identifikasjon eller MMSI-nummer),
 • bestemmelseshavn,
 • samlet antall personer om bord,
 • fartøyets bruttotonnasje,
 • fartøyets lengde,
 • godsmengde,
 • lastemengde,
 • forventet tidspunkt for ankomst til bestemmelseshavnen,
 • og forventet tidspunkt for avgang fra denne.

Når skal melding gis?

Melding skal gis minst 24 timer før ankomst til bestemmelseshavnen. Hvis reisen er på under 24 timer, kan meldingen gis senest når fartøyet avgår fra den foregående havn.
For fartøy som ikke vet ankomsthavnen før, skal meldingen gis så snart denne er kjent. Dette vil typisk kunne gjelde fiskefartøy.

Hvordan skal melding gis?

Meldingen skal gis SafeSeaNet Norway.

1.1.2 Melding om farlig eller forurensende last

Hvem skal gi melding?

Alle fartøy som har farlig eller forurensende last om bord skal avgi melding. Det er ingen nedre størrelsesgrense for når et fartøy skal avgi melding etter denne bestemmelsen. Hva som anses som farlig eller forurensende last er definert i meldepliktforskriften § 2 d) og e).

I tillegg skal alle fartøy som har bunkers eller smøreolje til bruk om bord, med en bruttotonnasje på over 1000 skal avgi melding om farlig eller forurensende last.

Det betyr at alle fartøy med en bruttotonnasje på over 1000 skal gi melding. 

Det er unntak for fartøy under militær kommando, offentlige fartøy som brukes til ikke kommersielle formål og fiskefartøy, fritidsfartøy eller historiske fartøy som er under 45 meter. Det vil si at fiskefartøy, fritidsfartøy og historiske fartøy som har lengde på 45 meter eller mer, og som har farlig eller forurensende last, skal avgi melding etter denne bestemmelsen.

I tillegg er det en mulighet for fartøy i rutefart å få unntak fra å rapportere. Les mer om unntak her.

Hva skal meldingen inneholde?

Her må man se § 4 og § 11 i sammenheng. Meldingen skal inneholde følgende informasjon:

 • identifikasjon av fartøyet (navn, kallesignal, IMO-identifikasjon eller MMSI-nummer),
 • bestemmelseshavn,
 • samlet antall personer om bord,
 • fartøyets bruttotonnasje,
 • fartøyets lengde,
 • godsmengde,
 • lastemengde,
 • om avgangstidspunkt fra havnen samt forventet tidspunkt for ankomst til bestemmelseshavnen,
 • korrekt teknisk betegnelse på den farlige eller forurensende last,
 • bekreftelse på at det om bord foreligger en lasteliste, et lastemanifest eller en egnet lasteplan som utførlig angir den farlige eller forurensende lasten og dens plassering,
 • adresse der detaljerte opplysninger om lasten kan innhentes.

Når skal meldingen gis?

Meldingen skal gis minst 24 timer før ankomst til bestemmelseshavnen. Hvis reisen er på under 24 timer, kan meldingen gis senest når fartøyet avgår fra den foregående havn. For fartøy som ikke vet ankomsthavnen før, skal meldingen gis så snart denne er kjent. Dette vil typisk kunne gjelde fiskefartøy.

Hvordan skal meldingen gis?

Meldingen skal gis SafeSeaNet Norway.

1.1.3 Melding om anløp av ISPS-skip

Hvem skal gi meldingen?

Alle fartøy i internasjonal fart som er passasjerskip (herunder hurtiggående passasjerskip) Lasteskip (herunder hurtiggående lasteskip) med bruttotonnasje 500 eller mer, og flyttbare boreinnretninger som forflyttes ved hjelp av eget fremdriftsmaskineri skal melde fra ved anløp til havneterminaler i Norge.  Alle skip som har et internasjonalt sikringssertifikat (ISSC) regnes til enhver tid for å være i internasjonal fart.

Hva skal meldingen inneholde?

Meldingen skal inneholde de meldingselementene som det bes om i MARSEC skjema. Selve skjemaet skal ikke brukes, men er kun benyttet for å vise til hvilken informasjon som skal gis av fartøyet. 

Når skal meldingen gis?

Meldingen skal gis minst 24 timer før ankomst til bestemmelseshavnen. Hvis reisen er på under 24 timer, kan meldingen gis senest når fartøyet avgår fra den foregående havn. For fartøy som ikke vet ankomsthavnen før, skal meldingen gis så snart denne er kjent.

Hvordan skal meldingen gis?

Meldingen skal gis i SafeSeaNet Norway.

Siste nytt