Publisert: , Oppdatert:
- John-Morten Klingsheim

Digital rutetjeneste - routeinfo.no

Den digitale rutetjenesten er tilgjengelig for fartøy som anløper havner i farvannet mellom svenskegrensen i øst og Haugesund i sørvest. Tjenesten blir trinnvis gjort tilgjengelig fra sør til nord og vil dekke hele kysten i løpet av 2020.

Gjennom rutetjenesten får fartøy tilgang på anbefalte seilingsruter og kvalitetssikret og anbefalt ruteinformasjon, informasjon om gjeldende lokale forskrifter for seilas til aktuelle havner og kaier, og seilingsdistanser.

Last ned anbefalte seilingsruter gratis på:

www.routeinfo.no

Video guide: Hvordan bruke anbefalte seilingsruter i ECDIS

Video guide: Ruteinformasjon for anbefalte seilingsruter

Kvalitetssikret av Kystverket

Den digitale rutetjenesten åpner for automatisk distribusjon av nautisk informasjon for å støtte transportsikkerheten for enkeltseilaser. Ved å tilby fartøy anbefalte ruter − kvalitetssikret av Kystverkets lostjeneste, sjøtrafikksentraltjeneste og sjømerketjeneste –ønsker Kystverket å styrke sikkerheten til sjøs. Tjenesten kan bidra til å unngå ugunstige rutevalg og mangel på relevant informasjon for seilasen.

Kvalitetssikrede ruter og ruteinformasjon om bord på fartøy øker navigasjonssikkerheten og styrker samhandling på bro for lossøkende fartøy og farledsbevis-fartøy. Tjenesten legger til rette for mer effektiv og tidsbesparende planlegging av seilas, og gir derved fartøyet mer nøyaktig ankomsttid.

Gratis tjeneste

Tjenesten tilbys som en gratis tjeneste og er et ledd i Kystverkets arbeid med å effektivisere og digitalisere maritime tjenester for styrket sjøtransport. 

Kystverket oppfordrer navigatører til å sende tilbakemeldinger, slik at tjenesten treffer navigatørenes behov. Tilbakemeldinger sendes på e-post til: routeinfo@kystverket.no

Les mer her (informasjon på engelsk)

Den digitale rutetjenesten er utviklet av Asplan Viak Internet.
 
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning, og jobber for sikker og effektiv sjøtransport ved å ivareta transportnæringens behov for framkommelighet og effektive havner. 

Fakta

  • Den første versjonen av den digitale rutetjenesten routeinfo.no ble lansert i september 2018 for fartøy med anløp i havner mellom svenskegrensen og Tønsberg.
  • Den 3. juni 2019 ble tjenesten utvidet til å gjelde anløp i farvannet mellom Sandefjord og Haugesund.
  • Tjenesten blir trinnvis gjort tilgjengelig fra sør til nord og vil dekke hele kysten i løpet av 2020.

Siste nytt