e-navigasjon

e-navigasjon er et globalt konsept utviklet i regi av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å legge til rette for digital, automatisk og sømløs utveksling av informasjon mellom skip og mellom skip og myndigheter.  e-navigasjon er et viktig fokusområde i Kystverkets sjøsikkerhetsarbeid for å imøtekomme fremtidens utfordringer innen sjøtransport. 

Kystverket er med å arrangere en nasjonal konferanse i e-navigasjon, Innovasjonskonferansen e-nav.no  hvert år, i samarbeid med ITS Norge. Les mer om konferansen i 2018 her

Nyhetsliste

e-navigasjon i Norge

e-navigasjon er et viktig fokusområde i Kystverkets arbeid med å imøtekomme fremtidens utfordringer innen sjøtransport.

Siste nytt