Publisert: , Oppdatert:

Kystverkets e-navigasjonsarbeid

Kystverket utvikler i 2016 en norsk tjenestedemonstrator for e-navigasjon. Oppdraget vil være et viktig grunnlag for Kystverkets utvikling av digitale tjenester for enklere og mer effektiv informasjonsutveksling mellom myndigheter og navigatører.

Målet er å utvikle en digital tjeneste som gir automatisk, sømløs og effektiv informasjonsutveksling mellom myndigheter og skipsfart. Informasjonen skal mottas i et enhetlig bilde uten unødige opphold eller forstyrrelser.

Tjenesten skal prøves ut og evalueres av erfarne navigatører.

Hensikten med demonstratoren er å bygge praktisk kunnskap om hvordan e-navigasjonstjenester kan implementeres i Norge. Kunnskapen danner utgangspunkt for senere implementering av e-navigasjon nasjonalt og som videre kan bidra i arbeidet med å standardisere e-navigasjon internasjonalt.

Demonstrator 1:

Utvikle en teknisk løsning for digital utveksling av ruteinformasjon mellom skip og sjøtrafikksentral.

Under forsøket skal et passasjerfartøy sende seilingsrute med informasjon om avgangstid, destinasjon og ankomsttid digitalt via et elektronisk kartbord om bord. Disse dataene overføres digitalt til et identisk kartbord hos sjøtrafikksentralen på Kvitsøy, som da godkjenner og – ved behov – justerer seilingsruten før den sendes digitalt i retur.

Sjøtrafikksentralen får med det lett tilgang til nøyaktig ruteinformasjon og kan mer effektivt organisere og regulere skipstrafikken, mens fartøyet opplever en forenklet tjeneste ved at det kun behøver å sende informasjonen en gang ved avreise.

I dag utveksles ruteopplysninger muntlig mellom fartøy og sjøtrafikksentral via VHF-kommunikasjon. Sjøtrafikkforskriften forplikter fartøyet å kontakte sjøtrafikksentralen på VHF før avgang og før fartøyet ankommer sjøtrafikksentralens tjenesteområde. Avhengig av trafikksituasjonen i området gir sjøtrafikksentralen klarsignal om at fartøyet kan fortsette sin planlagte rute eller om fartøyet må justere kurs eller fart.

Demonstratoren vil legge grunnlaget for at informasjonsutvekslingen i fremtiden skjer digitalt og automatisk via elektroniske sjøkart.

Siste nytt