Publisert: , Oppdatert:

e-navigasjon i Norge

e-navigasjon er et viktig fokusområde i Kystverkets arbeid med å imøtekomme fremtidens utfordringer innen sjøtransport.

På myndighetssiden i Norge er det Kystverket og Sjøfartsdirektoratet som legger til rette for praktisk utvikling av nasjonal e-navigasjon. 

Utviklingen skjer i tett samarbeid med maritimt næringsliv.

e-navigasjon er et sentralt verktøy for å sikre at digital informasjon om farleder gjøres tilgjengelig for navigatører på en enkel og effektiv måte.

Vi jobber med å utarbeide en rekke digitale meldings- og informasjonssystemer, blant annet anbefalte seilingsruter og ruteinformasjon, navigasjonsvarsler, farvannshindringer, farvannsreguleringer, samt varsel om vær, isforhold, bølger og strømforhold.

Formålet med e-navigasjon

  • Styrke navigasjonssikkerheten om bord.
  • Øke effektiviteten innen sjøtransport.
  • Videreutvikle et globalt, bærekraftig maritimt transportsystem.

Nytteverdi

  • Smartere, enklere og mer effektiv kommunikasjon
  • Forenklet administrativt arbeid om bord i skip og hos maritime myndigheter.
  • Tidsbesparelser og økt effektivitet gjennom forenklet digital tilgang på informasjon.
  • Økt brukervennlighet og kunnskap om maritimt utstyr og systemer.
  • Styrket situasjonsforståelse og navigasjonssikkerhet.
  • Mindre byråkrati.
  • Redusert ulykkesrisiko.

e-navigasjon på internasjonalt nivå

FNs sjøfartsorganisasjon IMO koordinerer den internasjonale reguleringen av e-navigasjon. I 2014 godkjente IMO en strategisk implementeringsplan for e-navigasjon, som legger opp til at fem definerte e-navigasjonsløsninger skal innføres globalt i perioden 2016 til 2019.

IMOs strategiske implementeringsplan gir et rammeverk og veikart for hvordan nasjonale myndigheter, maritim industri og organisasjoner nasjonalt og internasjonalt kan videreutvikle praktiske e-navigasjonsløsninger.

Siste nytt