Publisert: , Oppdatert:

E-navigasjonskonferanser

E-navigasjon er et konsept som blir testet ut og innført på nasjonalt og internasjonalt nivå verden over. Årlig blir det arrangert konferanser der maritime myndigheter, interesseorganisasjoner og industri møtes for å diskutere status og siste nytt innen e-navigasjon. Konferansene fungerer som en felles møteplass for kunnskapsdeling og samarbeid.

 

Her er en oversikt over noen aktuelle konferanser og lenker til nyttig informasjon om e-navigasjon.

Innovasjonskonferansen e-nav.no

Innovasjonskonferansen e-nav.no ble etablert i 2013 som nasjonal møtearena for e-navigasjon. Konferansen skaper en felles plattform for samarbeid og utveksling av ideer for aktører fra maritimt næringsliv, forskning og utviklingsmiljøer og myndigheter. Konferansen arrangeres årlig i september av ITS Norge.

  • er en nasjonal arena om smartere, enklere og mer effektive maritime operasjoner og skipsfart.
  • skaper en felles plattform for samarbeid og utveksling av ideer for aktører fra maritimt næringsliv, forskning og utviklingsmiljøer og myndigheter.
  • bidrar til å posisjonere norske maritime klynger i den globale utviklingen av e-navigasjon.
  • har som målsetting å formidle e-navigasjon som plattform for innovasjon og utforske de mulighetene digitalisering gir for økt sikkerhet, effektivitet, forretningsutvikling og verdiskaping.
  • arrangert av ITS Norge

Se mer informasjon her

ITS-konferansen

Samler aktører innen transport og mobilitet fra både privat og offentlig sektor, og oppdaterer på trender og utvikling innen bærekraftig mobilitet. Programmet veksler mellom presentasjon av læringsrike og høyaktuelle cases med innspill og inspirasjon fra fageksperter, praktikere og forskere.

Les mer om konferansen her

E-navigation Underway

En internasjonal e-navigasjonskonferanse som arrangeres årlig i tre verdensdeler; Europa, Asia og Nord-Amerika. Konferansen er et samarbeid mellom maritime myndigheter og IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities).

E-navigation Underway International, arrangeres årlig i Danmark (januar/februar).
E-navigation Underway North America, arrangeres årlig i USA eller Canada (oktober/november).
E-navigation Underway Asia-Pacific, arrangeres årlig i Sør-Korea (juni).

Siste nytt