Publisert: , Oppdatert:

Internasjonalt arbeid med e-navigasjon

FNs sjøfartsorganisasjon IMO koordinerer den internasjonale reguleringen av e-navigasjon. I 2014 godkjente IMO en strategisk implementeringsplan for e-navigasjon, som legger opp til at fem definerte e-navigasjonsløsninger skal innføres globalt i perioden 2016 til 2019.

FNs sjøfartsorganisasjons (IMO) strategiske implementeringsplan gir et rammeverk og veikart for hvordan nasjonale myndigheter, maritim industri og organisasjoner nasjonalt og internasjonalt kan videreutvikle praktiske e-navigasjonsløsninger.

Internasjonalt jobbes det med utvikling og testing av e-navigasjonstjenester i ulike samarbeid og prosjekter. 

På vegne av Norge leder Kystverket et av arbeidene som omfatter automatisk skipsrapportering. Dette arbeidet pågår i den mellomstatlige organisasjonen IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities).

Siste nytt