Publisert: , Oppdatert:
- Harald Borgø

Kystdatahuset - et datavarehus for informasjon om skipstrafikk

Kystverket mottar enorme mengder data om skipstrafikk gjennom systemene AIS, SafeSeaNet og Njord. Trafikkdataene er gjort tilgjengelig for alle i Kystverkets datavarehus, Kystdatahuset.

Kystdatahuset

 

I Kystdatahuset kan du finne historiske data om anløp til norske havner, seilingsmønster og trafikktyper. Kystverkets datavarehus inneholder høyoppløselige AIS-data og informasjon fra anløpsmeldinger fra skip til SafeSeaNet Norway. 

Dataene er strukturert, vasket og beriket med skipsinformasjon for å gi rask og fyldig informasjon om skip og deres bevegelser. Datavarehuset er tilgjengelig og kostnadsfritt for alle. 

Kystdatahuset kan være et nyttig arbeidsverktøy for mange, deriblant journalister, havner, kommunale planleggere og saksbehandlere, beredskapsplanleggere, politiet, forskere og studenter.

Mange bruksområder

I Kystdatahuset tilbyr Kystverket historiske data primært fra to datakilder. Den ene er AIS-data som viser hvor skip har seilt. Den andre kilden er anløpsmeldinger fra SafeSeaNet som inneholder informasjon om avgangshavn og ankomsthavn per skip eller aggregert til steder. AIS-dataene er for perioden 2013-2019, mens anløpsmeldingene er for perioden 2011-2019. Nyeste dag er om lag 2-3 dager tilbake i tid. 

Eksempler på bruk:

  • Når du planlegger plassering av en ny installasjon i et sjøområde, kan du sjekke og dokumentere sjøtrafikken i det aktuelle området ved å bruke AIS-data.
  • Hvis du trenger å vite mengde og type trafikk som anløper ei havn, en kommune eller et egendefinert område, kan du hente ut informasjon fra de rapporterte anløpsmeldingene.
  • Hvis du vil rekonstruere og analysere seilasene til noen få skip eller alle skip i et område i en periode, kan du gjøre det med sporingsdashbordene.
  • Ønsker du informasjon om utviklingen i skipstrafikken over tid generelt eller for spesifikke skipstyper, skipsstørrelser eller områder som fylke eller kommune, kan du bruke anløpsmeldingene.

Pålogging

https://kystdatahuset.no

Nye brukere må lage seg brukernavn og passord. Hvis du har en bruker i Kystverkets kartløsning Kystinfo, kan du benytte denne ved pålogging. Kystdatahuset fungerer på de fleste nyere versjoner av ulike internettlesere.

Løsningen er todelt:

  • Et utvalg dashbord/spørringer med ulike filter hvor resultatet av ditt utvalg i tid og sted vises i kart, diagram og/eller tabeller, med mulighet for eksport av resultatet.
  • En datadelingsportal hvor du kan laste ned ulike datasett.

Enkel tilgang til ulik data

I Kystdatahuset er det et variert utvalg av dashbord/spørringer hvor du får presentert resultatet i kart, diagram og/eller tabeller. Det er tre dashbord basert på data fra anløpsmeldinger til SafeSeaNet og fem dashbord basert på AIS-data. Du kan filtrere og analysere data på skjermen uten bruk av egne dataverktøy. Til slutt kan du laste ned kartvisningen, diagrammer eller datasett i egnet filformat eller lagre/skrive ut hele dashbord med kartvisning, diagrammer og tabeller.

Last ned åpne datasett

I datadelingsportalen tilbys det nå 34 datasett. Her finner man en kobling til en nedlastingsløsning for AIS-data for valgt periode og område. Man har også tilgang til filer pr år (2014-2018) med ankomster til norske lokasjoner (havner og steder i norsk farvann). I tillegg har Kystverket lagt ut en rekke datasett med geografisk informasjon som for eksempel losbordingsfelt, ISPS havneanlegg, fiskerihavner, ankringsområder, hovedleder og bi-leder, samt nødhavner.

Datadelingsportalen passer for de som ønsker store datasett og/eller ønsker å bruke dataene i egne dataverktøy. 

Blir utvidet etter hvert

Kystdatahuset er tilgjengelig for publikum fra juni 2019. Løsningen vil forbedres og utvides med flere datasett i tiden fremover. Brukernes tilbakemelding er viktig i utvikling av løsningen. 

Kystverket setter pris på spørsmål om bruk, innspill om endringer/justeringer, innsikt i hva du bruker løsningen til eller andre tilbakemeldinger til Support.kystdatahuset@kystverket.no

Siste nytt