Publisert: , Oppdatert:
- Trond Ski

Sjøtrafikksentraltjenester

Sjøtrafikksentraltjenesten (Vessel Traffic Service) tilbyr tre typer tjenester, basert på nasjonalt regelverk og internasjonale anbefalinger.

1. Informasjonstjeneste (INS)

Denne tjenesten skal gi vesentlig informasjon til rett tidspunkt for å støtte den nautiske beslutningsprosessen ombord. Et fartøy kan be om informasjon og trafikksentralen kan gi informasjon uoppfordret, samt stille spørsmål til fartøy dersom noe er uklart.

Informasjonen kan inneholde opplysninger om trafikkbildet, eksempelvis:

 • Posisjon, fartøysidentitet, destinasjon.
 • Meteorologisk- hydrografisk informasjon.
 • Aktuelle begrensninger eller aktiviteter i farleder.
 • Retningslinjer for obligatorisk rapportering.
 • VHF kanaler som er gjeldende i VTS området.

2. Navigasjonsassistanse tjeneste (NAS)

Navigasjonsassistanse gis på forespørsel fra fartøy eller når trafikkleder observerer avvik fra sikker seilas, der trafikkleder vurderer det som nødvendig å gripe inn. Ved navigasjonsassistanse følger sjøtrafikksentralen kontinuerlig opp det aktuelle fartøyet.

Situasjoner hvor navigasjonsassistanse kan gis:

 • Ved vanskelige meteorologiske forhold.
 • Ved feil eller mangler på navigasjonsutstyr ombord på fartøy.
 • Når fartøy avviker fra seilingsplan.
 • Når det er risiko for grunnstøtning eller kollisjon.
 • Når fartøy er usikker på sin posisjon, eller ikke er i stand til å bestemme sin posisjon.

Sjøtrafikksentralen kan mellom annet gi:

 • Peiling og avstand til nærliggende fare eller landmerke.
 • Anbefale en seilingskurs til neste rutepunkt (waypoint).

3. Trafikkorganisering (TOS)

TOS utøves for å hindre at det oppstår farlige situasjoner og for å bidra til sikker og effektiv avvikling av skipstrafikk i sjøtrafikksentralens tjenesteområder. Tjenesten inkluderer operativ organisering og planlegging av skipsbevegelser og er særlig relevant når det er høy trafikktetthet. Fartøy over en viss størrelse må søke om tillatelse før seilas eller oppankring i sjøtrafikksentralenes tjenesteområder og må videre rapportere før en seiler inn i et tjenesteområde eller før avgang fra kai eller ankerplass. 

Sjøtrafikkforskriften regulerer blant annet møte- og passeringsforbud, og at fartøyet kan få tillatelse (klarering) til å seile inn i et VTS-område. En tillatelse (klarering) kan gis uten betingelser, men det kan også stilles spesielle vilkår gjennom:

 • Bruk av spesielle farleder.
 • Seilas i en bestemt rekkefølge i forhold til annen trafikk.
 • Tillatelse kan tilbakeholdes når det er saklig grunnlag for dette.

Siste nytt