Publisert: , Oppdatert:

Kvitsøy trafikksentral

Kvitsøy trafikksentral dekker området fra Jærens rev i Rogaland i sør til Bømlahuk i Hordaland i nord. Området strekker seg fire nautiske mil ut fra grunnlinjen.

Virkeområde i koordinater er alt farvann innenfor rette linjer trukket slik:

Fra Håskru lykt (59° 32' 57" N, 05° 14' 20" E) til Bømlahuk (59° 34' 29" N, 05° 11' 01" E) derfra i retning 270° til posisjon 59° 34' 28" N, 04° 53' 30".E, derfra til posisjon 59° 19' 34" N, 04° 43' 42" E, derfra til 59° 17' 16" N, 04° 42' 42" E, derfra til 59° 14' 16" N, 04° 43' 36" E, derfra til 59° 05' 34" N, 05° 05' 19" E, derfra til 58° 58' 52" N,05° 14' 49" E, derfra til 58° 44' 58" N, 05° 21' 31" E, derfra i retning 090° til Jærens Rev i posisjon 58° 44' 58" N, 05° 29' 31" E. (Alle posisjoner (WGS 84).

Kommunikasjon med Kvitsøy trafikksentral

Kvitsøy trafikksentral bruker VHF arbeidskanalene 18 og 19. VHF kanal 19 dekker området nord for 59° 12.0’ E og W av Karmøy samt området N for broene i Boknasundet, Ognasundet og Frekasundet. Saudafjorden innenfor en linje Jelsahunden-Vardeneset dekkes også av kanal 19. VHF kanal 18 dekker resten av virkeområdet.

Lovhjemmel

Myndighetsansvaret til Kvitsøy trafikksentral er hjemlet i Havne og farvannsloven, Sjøtrafikkforskriften Kap. 1, 2, 5.

Hvilke fartøyer skal rapportere?

Forskriften gjelder følgende fartøyer:

  • Fartøy med største lengde 24 meter eller mer. Fartøy som skyver et fartøy og fartøy som blir skjøvet, regnes som ett fartøy.
  • Fartøy som sleper en gjenstand som er lengre eller bredere enn 24 meter.
  • Fartøy som sleper en gjenstand der lengden av fartøyet og gjenstanden til sammen er 35 meter eller mer. Som gjenstand regnes også et annet fartøy.
  • Fartøy i kategori 1 uansett størrelse (fartøy som fører flytende særlig farlig og/eller forurensende last i bulk).

Siste nytt