Publisert: , Oppdatert:

Endringer i forskrift om havnesikring

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsatt endringer i havnesikringsforskriften. Den største endringen for havneterminalene er at det nå er Kystverket som avgjør hvilke endringer i sikringsplanen som er så vesentlig at sikringsplanen må godkjennes på nytt.

I tillegg skal alle endringer i sikringsplanen meldes til Kystverket. Videre er det gjort klarere i hvilke tilfeller en sikringsavtale (DoS) skal inngås.

Bakgrunnen for endringene er pålegg fra EFTAs overvåkningsorgan ESA. ESAs (EFTA Surveillance Authority) hovedoppgave er å sørge for at de regler og plikter som følger av EØS-avtalen gjennomføres i medlemsstatene (Norge, Island, Liechtenstein og Sveits).

Informasjon om endringene er sendt ut til alle ISPS-godkjente havner og havneterminaler.

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Relaterte dokumenter

Siste nytt