Publisert: , Oppdatert:

U-864: Regjeringen går inn for flere utredninger

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen la i dag frem en stortingsproposisjon hvor regjeringen anbefaler en ny forstudie fulgt av en ekstern kvalitetssikring, såkalt KS 1.

Regjeringen viser til at den eksterne kvalitetssikringen av hevingen av U-864 påpeker usikkerhet på flere områder.

– Kystverket har i forbindelse med U-864 utført et omfattende arbeid i tråd med oppdragene fra Fiskeri- og kystdepartementet. Vi avventer nå et nytt oppdrag, sier kystdirektør Kirsti Slotsvik.

Kontaktperson i Kystverket: Kommunikasjonsdirektør Ola Stenvaagnes telefon: 70 23 11 08, mobil: 915 99 690

 

Siste nytt