Publisert: , Oppdatert:

Grensekommissærer på besøk hos Vardø trafikksentral

26. mai hadde Norges grensekommissær et møte med sin russiske kollega. Den offisielle delen ble avholdt om bord på hurtigruta fra Kirkenes til Vardø. I Vardø benyttet delegasjonene anledningen til å besøke Kystverkets sjøtrafikksentral i Vardø og Vardø radio.

Trafikkleder Paul Kolseth ga en orientering om Kystverkets organisering generelt og trafikksentralen i Vardø spesielt. Hovedvekten ble lagt på organisering, ansvarsområde og oppgaver samt mulige nye oppgaver og fremtidig utvikling i Vardø. Mulighetene for ytterlige samarbeid mellom nasjonene, spesielt med hensyn til sjøsikkerhet og informasjonsutveksling, ble også nevnt.

Fungerende radiobestyrer ved Vardø radio, Knut Stenhaug, orienterte om Vardø radio sin utvikling og den betydningen den har for sikkerheten på havet uavhengig av grenser.

En meget interessert russisk grensekommissær og sjef for Tjenesten i Nikkel, oberst Vladimir Bobrov, understreket viktigheten av godt samarbeid og takket for den assistanse og støtte som er blitt gitt. Spesielt kom han inn på redningsaksjonen ved Fiskerhalvøya 18. des 2007 hvor mannskapet (12 stk) på et russisk trelastskip ble reddet av et norsk redningshelikopter. I denne aksjonen spilte Vardø radio en viktig rolle.

Både den norske grensekommissær, Ivar Sakserud, og hans russiske kollega takket for interessante og lærerike orienteringer før de overrakte foredragsholderne et minne som takk for orienteringer og besøket.

Fakta

Den norske delegasjonen bestod av følgende personer:
Grensekommissær oberst Ivar Sakserud
Stedfortredende grensekommissær og sjef GSV, oberstløytnant Jørn Erik Berntsen
Grenseinspektør Frode Berg
Grensebetjent Bjørn Løkås
Åse Dons Lindrupsen (tolk)

Den russiske delegasjonen bestod av følgende personer - alle fra russisk grensevakt:
Grensekommissær og sjef for Tjenesten i Nikkel, oberst Vladimir Bobrov
Stedfortredende grensekommissær oberstløytnant Vladimir Matvejev
Major Konstantin Rogatsjev
Diana Kharkova (tolk)

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt