Publisert: , Oppdatert:

Kystverket får ansvaret for helhetlig overvåking i de nordlige havområder

Regjeringen har besluttet å etablere et helhetlig overvåknings- og informasjonssystem for nordlige hav- og kystområder.

I Kystverket ble nyheten om at etaten skal lede et så strategisk viktig prosjekt som BarentsWatch godt mottatt.

– Å lede arbeidet blir en stor utfordring for Kystverket, og det er samtidig en bekreftelse på at den jobben vi gjør hver dag utføres med en kvalitet som blir lagt merke til, sier kystdirektør Kirsti Slotsvik.

– Det vi nå er tildelt av nye oppgaver passer godt inn i arbeidet med vår egen nordområdestrategi. Ikke minst vil den viktige funksjonen som trafikksentralen vår i Vardø allerede har, passe godt inn i BarentsWatch-prosjektet, sier hun videre.

Kystverket kommer umiddelbart til å gå i gang med arbeidet med å etablere en driftsorganisasjon for BarentsWatch.

– Vi er ydmyke i forhold til denne oppgaven, og vil selvfølgelig søke samarbeid med andre relevante etater og fagmiljøer, sier kystdirektøren.
 
BarentsWatch
I regjeringens nordområdestrategi fremgår det at regjeringen vil ta initiativ til å etablere et helhetlig overvåknings- og varslingssystem for nordområdene. I 2009 ble et prosjekt etablert for å utrede administrative og økonomiske sider ved et slik initiativ nærmere. Prosjektet har fått navnet BarentsWatch. Hovedformålet med regjeringens initiativ er å sikre en sivil overvåkning av norske havområder, som ledd i en operativ virksomhet, bidra til en ansvarlig forvaltning av miljø og ressurser og å understøtte norsk utenrikspolitikk.

Sluttrapporten fra prosjektet er nå lagt frem for regjeringen, og det er besluttet å arbeide videre med BarentsWatch basert på hovedpunktene i rapporten.

BarentsWatch skal utvikles som et samspill mellom deltakende departementer og institusjoner, herunder Kystverket, Statens kartverk og Meteorologisk institutt. Styringen av BarentsWatch legges under Fiskeri- og kystdepartementet og ledes av Kystverket.

BarentsWatch vil etableres med en egen driftsorganisasjon, som skal lokaliseres til Tromsø, og det skal jobbes med en tilknytning til trafikksentralen i Vardø.
 
Kontaktperson:
Ola Stenvaagnes
Kommunikasjonsdirektør
E-post: ola.stenvaagnes@kystverket.no 
Mobil: 91599690

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt