Publisert: , Oppdatert:

Isutfordingene fortsetter i sørøst

Det rapporteres om mye åpen drivis fra Lindesnes til svenskegrensen og Oslofjorden, samt østre del av Skagerrak. I indre kystfarvann på samme strekning meldes det også om åpen drivis og flere steder fast is. I områder av ytre Oslofjord og østre del av Skagerrak mot Svenskegrensen rapporteres det om åpen drivis. Kystverket anbefaler at fartøy som seiler i ovennevnte farvann har minimum isklasse 1C.– Det er som sagt fremdeles store mengder drivis flere mil fra land. Derfor kommer vi med anbefalingen om minimum isklasse 1C på fartøyene i området, sier havne- og farvannsjef Harald Andreassen ved Kystverket Sørøst.

Flere fartøy kjemper fremdeles med å holde farledene åpne.

– Kystverk-fartøyet "Hekkingen" blir brukt mot isen i Arendal-området og sørover mot Kristiansand. Slepebåten "Bamse Tug" holder farledene åpne lenger oppe i Oslofjorden.  KV "Andenes" har blitt brukt helt fram til de siste dagene. Den har fått et annet prioritert oppdrag fra sine eiere, men vil nok være tilbake i beredskap i slutten av neste uke. Dessuten har vi slepeberedskapen på Sørlandet, BB "Connector". Den kan også brukes til beredskap i forbindelse med isen, sier Andreassen.

 

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt